napitender.hu

Alapítványok, egyesületek pályázatai

Várható pályázatok alapítványok, egyesületek vagy szövetségek részére: 1. Lázár Ervin – program kiírásai Lázár Ervin program néven az általános iskolások kulturális eseményeken való részvételét, Sportlétesítmények a kultúra szolgálatában címmel pedig nagyprodukciók létrehozását támogatja a kormány. További információt kérek. Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.   2. Helyi önkormányzatok felhívásai civil szervezetek részére egész évben. További […]

GINOP-5.3.5-18 Pályázat szakszervezeteknek

A pályázat címe: GINOP-5.3.5-18 Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek A pályázat célja: a vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése, társadalmi felelősségvállalás erősítése és szolgáltató szerepének növelése, illetve a szociális partnerek társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése. A támogatás mértéke:  minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft forint közötti vissza nem térítendő támogatás. Az igényelhető támogatás maximális […]

Színházi pályázatok

A Nemzeti Kulturális Alap SZÍNHÁZMŰVÉSZET KOLLÉGIUMA megnyitotta a színművészettel és magával a színházzal, mint kulturális színtérrel kapcsolatos pályázatait. A kiírások alapvető információit az alábbiakban röviden és áttekinthetően foglaljuk össze:   1. Téma: Új színházi produkciók megvalósítása – kiemelten magyar szerzők művei, ősbemutatók, magyarországi bemutatók, valamint pályakezdő alkotók és előadók közreműködésével létrejött produkciók létrehozásának támogatása. Pályázók köre: […]

Újabb EU-támogatás az iskoláknak

A pályázat címe: EFOP-3.1.9-17 Iskolapad újratöltve – Második esély programok támogatása   A pályázat célja: köznevelési intézmények, többcélú intézmények valamint szakképzési centrumok illetve fenntartóik számára, a végzettséggel nem rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizonyítvány, szakképesítés megszerzésének támogatása érdekében.         Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek I. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA […]

Komoly pályázati lehetőség az oktatásban

EFOP-3.3.7-17 Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben A pályázat célja az iskolán belüli nem formális és informális programok fejlesztése, a programok működtetéséhez szükséges feltételek megteremtése valamint azok megvalósítása révén a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, a korai iskolaelhagyók számának csökkentése, a tanulók alap- és kulcskompetenciáinak […]

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével – pályázat civil szervezetek részére

Tovább az ingyenes információkéréshez! KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAMOK RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK SZERVEZÉSE KÉPZÉSEK ÖNKÉNTESSÉG ERŐSÍTÉSE CSALÁDOK ERŐSÍTÉSE STB. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: – a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 18 millió Ft – 25 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; – a támogatási előleggel kapcsolatos […]

EFOP-1.2.2-15 – Ifjúsági programok támogatása

Pályázati kód EFOP-1.2.2-15 Támogatás megnevezése EFOP-1.2.2-15 – Ifjúsági programok támogatása Támogatás formája vissza nem térítendő Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárásrend Forrás összege (Ft) 1.000.000.000 Beadás kezdete 2016.03.07. Beadási határidő 2018.03.07. Támogatás célja A kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok számára megfelelő alternatívákat kínálva, bevonni őket aktív közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe, hogy ezáltal segítsék […]

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatása – Heves Megye

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal,) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. §, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a által biztosított jog alapján, figyelemmel az […]

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatása – B.-A.-Z. Megye

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban Flt.) 17. §, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet (a továbbiakban MüM rendelet) 10. § alapján, figyelemmel […]

Védőháló a családokért – a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítása / EFOP-1.2.1-15

FELHÍVÁS a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására A felhívás címe: Védőháló a családokért A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának felhívása, alapítványok, egyesületek, nonprofit korlátolt felelősségű társaságok és nonprofit részvénytársaságok részére olyan programok megvalósítására, amelyek az általuk elérhető környezetben a családokat és a családok közösségeit erősítik. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a […]

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás