Várható pályázatok

Tekintse át a rövidesen, még 2019-ben induló pályázatok listáját!

Ne maradjon le semmiről, készüljön előre! Egyes, vállalkozások számára kiírásra kerülő és a nyárra (2019) várható pályázatok bármelyik héten elindulhatnak. További információért a várható pályázatokról keresse ügyfélszolgálatunkat a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségeinken. A vállalkozások mellett a civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, szövetségek) és önkormányzatok várható pályázatait is összegyűjtöttük.

I. Vállalkozások számára várható pályázatok listája (2019)

 

1. Vállalkozásfejlesztési program indul 2019. július 1-től 445 db hazai településen 

A pályázat célja a kedvezményezett térségekben munkahelyteremtő beruházások létrehozása. Az érintett települések vállalkozásainak fejlesztése. A pályázattal 445 települést céloz a Kormány, melyek listája még nem ismert. Az előrejelzések szerint 2-10 millió forint közötti támogatást kínál majd. A pályázat új eszközök beszerzése és a kapacitások bővítése mellett információ-technológiai fejlesztéseket is támogathat.

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

2. Modern Mintaüzem Program I.

(GINOP-1.1.3-16, 2019 júliusától). A mikro-, kis- és középvállalkozások üzleti folyamatainak megújítása, valamint a digitális és automatizációs fejlesztések élénkítése

3. Modern Mintaüzem Program II.

(GINOP-1.2.8.19, 2019 júliusától). A mikro-, kis- és középvállalkozások megújulását és modern üzleti kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Mindkét pályázat a modern üzleti kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztéseket fogja támogatni várhatóan 5-100 millió forint közötti összeggel. A pályázat többek között automatizált termelési rendszerek, gyártási technológiák, folyamat-automatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológiák alkalmazását, beszerzését támogatja.

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

4. Magyar Multi Program I. (GINOP 1.1.4-16) – a kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások azonosítása, felmérése, motiválása, fejlesztési igényeik meghatározása

5. Magyar Multi Program II. (GINOP 1.1.8-19) – a kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és középvállalkozások, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési tevékenységeinek fejlesztése 2019 júniusától

6. Magyar Multi Program III. A kiemelt növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása.

A kiírások a kiemelt növekedési potenciállal bíró vállalkozások komplex fejlesztéseit támogatja majd várhatóan 50-300 millió forint összegben. A pályázat az új eszközök mellett várhatóan ingatlan beruházást, infrastrukturális, információs és technológiai fejlesztéseket is magába fog foglalni, valamit fontos eleme lesz a megújuló energiaforrások használatának támogatása, illetve a minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsítványok megszerzésének támogatása.

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

7. Szabad vállalkozási zónában működő mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása (GINOP 1.2.9.-19, 2019 augusztusától)

A szabad vállalkozási zónákban működő kkv-k fejlesztéseinek támogatását célzó pályázat is megjelenik rövidesen, mégpedig az új ÉFK szerint 2019. augusztusában 1 milliárd forintos kerettel, egyszerűsített meghirdetés mellett.

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

8. KKV START innovációs pályázat

Cél: KKV-k versenyképességének javítása innovációs projektjeik támogatásával. Korábban KFI támogatásban nem részesült KKV-k kerülnek támogatásra annak érdekében, hogy innovációt vezessenek be.

A támogatásról: 10-20 M Ft, a maximális támogatási mérték 60%, a teljes projekt, de minimis támogatási kategória alatt kerül támogatásra.

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

9. Új gyakornoki program (GINOP – 5.2.4-19, 2019 júliusától)

A cégek számára fokozottan érdekes lehet ez az új pályázat is, amely 2019. júliusában várható 10 milliárd forintos keretösszeggel. A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés.

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

10. A megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása (GINOP-4.1.4-19, 2019 júliusától)

Jelen felhívás keretében önállóan támogatható a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése a vállalkozások számára minimum 3 millió Ft, maximum 100 millió Ft értékben.

Továbbá önállóan támogathatóak az egyéb megújuló energiafelhasználás növelését és az energiahatékonyság javítását szolgáló tevékenységek is, amennyiben a fejlesztendő épület energetikai minőség szerinti besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületek esetében.

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

11. Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (GINOP – 4.1.3.19. 2019 májusától)

Kiskapacitású, saját villamosenergia-fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. A támogatás mértéke, összege (Az értékelési rendszer alapján a maximum 100 millió Ft árbevételű cégek részesülnek előnyben és/vagy azok, akik az energia fogyasztásuk legalább 50%-át napelemes rendszerrel váltják ki.)

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft.

b) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket. Amennyiben a költségek meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra. A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

12. Építőipari Program 2019-ben és 2020-ban is

Évente akár többször is megjelenő pályázat akár budapesti, akár vidéki cégek számára, ami  az építőipari kkv-k technológiai korszerűsítését szolgáló pályázat. A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

a) a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése;

b) meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel;

c) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások;

d) információs technológia-fejlesztés;

e) új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;

f) a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége;

g) immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek beszerzése

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

13. Fiatal Gazda Pályázat 2019/2020 (VP2-6.1.1-16 folytatása)

A pályázat célja 2019-ben a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának támogatása, a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú megtartása. A támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás).

A fiatal gazda támogatás mértéke 40.000 eurónak megfelelő – azaz mintegy 12,8 millió forint – összeg, amely a folyósítás évének január 1-jén érvényes EKB forint/euró árfolyamon kerül átváltásra.

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

14. Piacvezérelt KFI (kutatásfejlesztés és innováció) pályázat

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból (a továbbiakban: NKFI Alap) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával. A felhívás keretében piacképes termék, technológia vagy szolgáltatás-fejlesztés kerül támogatásra.

A” alprogram: A vállalkozások önállóan, vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

„B” alprogram: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeik támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak felsőoktatási intézményeket, kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosít.

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

15. Vállalati képzések támogatása a közlekedési ágazatban kis- és középvállalkozások számára (GINOP-6.1.9-19, 2019 szeptemberétől).

Szintén fontos lehet a cégeknek ez a 2019. szeptemberben várható 1 milliárdos keretösszegű pályázat.

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

16. Zártkertek megújítását célzó program

Kétmilliárd forintos keretösszeggel idén tavasszal újra indul a zártkert megújítási program. A program célja, hogy a falvakban és kistelepülések határában lévő zártkertekben újra induljon a hagyományos gazdálkodás, őshonos gyümölcsfajtákat telepítsenek az emberek, a termésből pedig minél jobb minőségű helyi termék készüljön.

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

II. Civil szervezetek részére:

1. Lázár Ervin – program kiírásai

Lázár Ervin program néven az általános iskolások kulturális eseményeken való részvételét, Sportlétesítmények a kultúra szolgálatában címmel pedig nagyprodukciók létrehozását támogatja a kormány.

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

2. Helyi önkormányzatok felhívásai civil szervezetek részére egész évben.

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

3. Vállalatok (MOL, Telenor, T-Systems stb.) kiírásai a társadalmi felelősségvállalás/egyéb projektek erősítésére

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

4. VP-leader pályázatok a vidéken működő civil szervezetek számára

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

5. Az Európai Unió által meghirdetett pályázatok alapítványok, egyesületek számára

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

6. A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) működési és szakmai program pályázatai (2019 vége/2020 eleje)

További információt kérek.

Értesítést kérek, ha a pályázat elindult.

 

III. Önkormányzatok, egyéb intézmények számára

1. A Magyar Falu Program további pályázatai

A Magyar Falu Program keretében 150 milliárd forintból támogatják az ötezer lakos alatti települések fejlesztését. Összesen 2887 magyarországi település lehet kedvezményezettje a programnak; a tervek szerint 50 milliárd forintot fordítanak 3-4-5 számjegyű utak fejlesztésére, legalább 25 milliárd forintot a falusi csokra (családi otthonteremtési kedvezményre) és 75 milliárd forintot a közszolgáltatások fejlesztését érintő 18 célterületre (köztük óvoda, bölcsőde és orvosi rendelő építésére vagy felújítására is.).

További információt kérek.

 

2. Professzionális felkészítés a tudatos külpiacra lépéshez kis- és középvállalkozásoknak (GINOP-1.2.7-19, 2019. június)

A pályázat szintén kiemelt felhívásként júniusban jelenik meg 1 milliárdos kerettel.

További információt kérek.

 

3. A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések (GINOP-6.1.10-19, 2019. júniusától).

A pályázat keretösszege 7,11 milliárd Ft lesz, célcsoport a szakképzési centrumoknak szól (kiemelt felhívás).

További információt kérek.

 

4. Versenyképes vállalkozói attitűd fejlesztése, a lehetőség-orientált vállalkozások arányának növelése (GINOP-1.1.9-19., 2019 júniusától)

A kisvállalkozások támogatására jelenik meg a pályázat 1,1 milliárd Ft-os keretösszeggel. Ugyan a GINOP 7 évre szóló keretének 99%-át kiírták, de a korábbi pályázatokból történő átcsoportosítások, illetve egyéb okok miatt több tízmilliárd forintos új uniós pályázati keretek várhatók.

További információt kérek.

 

5. A mikro- kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén (GINOP-1.1.10-19, 2019 júniusától)

A KKK-k intézményi támogatására jelenik meg a pályázat 1 milliárd Ft-os keretösszeggel a hazai vállalkozói kompetenciák megerősítésére.

További információt kérek.

 

Ha szeretne értesítést kapni 24 órán belül az adott pályázat vagy pályázatok elindulásáról, akkor kattintson a pályázatfigyelés menüpontban a megfelelő menüpontra, azaz a pályázatfigyelés társas vállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak, magánszemélyeknek vagy civil szervezeteknek menüpontra.

Vagy kérjen további információt az alábbi rövid űrlap kitöltésével.

Pl. eszközbeszerzés, foglalkoztatás
településnév