« Vissza a hírekhez

Új munkahelyteremtő pályázat indul

A Pénzügyminisztérium még 2019 augusztusában új pályázatot ír ki a mikro-, kis-, és középvállalkozások munkahelyteremtő tevékenységeinek támogatásához. A pályázati eljárást és a támogatás lebonyolítását a fővárosi és megyei kormányhivatalok valósítják meg a Minisztérium koordinálása mellett.

Pályázat kódjele: NFA-2019-KKV

Pályázati ciklus: 2019. aug. 1- szept. 5.

A pályázaton nyújtható összes támogatás 3,5 milliárd forint, amely NEM visszatérítendő.

pályázatfigyelés civil szervezeteknek

Az új pályázat célja – ahogy az a felhívásban is olvasható – a magyar kkv-k fejlődésének elősegítése gazdasági és piaci szempontból. A munkahelyteremtés támogatása által pedig a területi különbségek csökkentése, a helyi gazdaság megerősítése és a foglalkoztatás bővítése.

A támogatási összegekre kétféle jogcímen lehet pályázni, melyek a következők: regionális beruházási támogatás vagy csekély összegű támogatás.

A támogatható tevékenységek listája:

 • eszközbeszerzés, új gépek beszerzése
 • immateriális javak költségei
 • ingatlan vásárlása
 • tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó bérleti díjak
 • lízing költségek
 • új épület/épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek

Pályázók köre:     

Az új munkahelyteremtő pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt (további részletek a pályázati felhívásban).

Pályázattal kapcsolatos előírások

Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetében a vállalkozó:

 • a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg
 • legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül
 • a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet
 • vállalja, hogy a beruházással létrehozott szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben

Támogatás mértéke:

Minden- a pályázati feltételeknek megfelelő- vállalkozás esetében új munkahelyenként 1,7 millió Ft.

Önerő:

Az új munkahelyteremtő pályázatban a pályázó mikro-, kis- vagy középvállalkozások a beruházások nettó bekerülési összköltségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítják majd.

Kiegészítő támogatások:

 • kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként 700 ezer Ft
 • olyan kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva új munkahelyenként 1, 5 millió Ft
 • a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött, gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatása esetén új munkahelyenként 1,5 millió Ft
 • ha a munkahelyteremtés kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft

Az új munkahelyteremtő pályázat révén 250 vállalkozásnál mintegy 1500 új munkahely teremtéséhez elegendő támogatást nyújt a minisztérium a kkv-knak.

Pályázati kiírás: Itt

A Napitender.hu pályázatírás- szolgáltatásának igénybevételével az Ön vállalkozása is a nyertes pályázók között lehet az új munkahelyteremtő pályázat eredményhirdetését követően.

Tudja meg most, milyen esélyekkel pályázhat, kérjen ingyenes előminősítést.

településnév