Megjelentek a Határtalanul! program 2019. évi nyílt pályázati kiírásai (iskolai pályázatok):

1. HAT-19-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
2. HAT-19-02 Együttműködés középiskolák között
3. HAT-19-03 Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. április 30. 13:59

Megvalósítási időszak: 2019. június 16-tól 2020. június 15-ig.

A pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.

 ……………..

1. HAT-19-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című pályázat

A pályázat célja határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése és a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése céljából.
 ………….
Pályázatot nyújthat be
a) az állami fenntartású köznevelési intézmény esetében a tankerületi központ, a
szakképzési centrum, az állami felsőoktatási intézmény, illetve az agrárminiszter (a
továbbiakban együtt: állami pályázó) a programot szervező köznevelési intézmény
megjelölésével,
 ………….
b) a nem állami fenntartású köznevelési intézmény
 ………….
[az a) és b) alpont a továbbiakban együtt: pályázó].
 ………….
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5 000 000 Ft.
A támogatás maximális összege az alábbi képlet alapján kerül megállapításra:
támogatás maximálisan igényelhető összege = utazók száma x napok száma x 10 000 Ft + távolság (km) x 400 Ft