napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

 

Vállalkozásfejlesztésben gondolkozik? Magasnak találja a piaci kamatokat? Itt a lehetőség, hogy kamatmentes hitelhez jusson, így a legkedvezőbb módon és a legkisebb kockázat mellett fejlesztheti cégét.

 

A hitelprogram legfontosabb jellemzői:

 

A program címe: GINOP 8.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése

 

 

Saját forrás
A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a – kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol min. 20% -, amelynek felhasználását a Végső Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósítás előtt igazolnia szükséges.

 

Hiteldíjak
Kamat – 0%/év
Késedelmi kamat – A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
Kezelési költség – Nincs
Rendelkezésre tartási díj – Nincs
Előtörlesztési díj – Nincs
A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítási díj – Fennálló hitelösszeg 1,5%-a, de minimum 50 000 Ft. Egyéb költségek – A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
A Kölcsönök a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthetők anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

 

Kölcsönfelvevők köre
A Hitelprogram keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó Mikro-, Kis- és Középvállalkozások. Támogatásra gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, valamint szövetkezet jogosult, amennyiben a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklet szerint Mikro-, Kis- és Középvállalkozásnak minősül. Nem kizárt annak lehetősége, hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett, illetve nyilvántartásba vett vállalkozás is. Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.
A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek– akár külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és nyilvántartásai alapján Mikro-, Kis-, vagy
Középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján.

 

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás