« Vissza a hírekhez

Több tízmillió forintos támogatás civil szervezeteknek – Transznacionális együttműködések /EFOP-5.2.2-17

Humán tevékenységeket végző civil szervezetek részére

Nem mindennapi pályázati lehetőség jelent meg a közelmúltban, a kiírás a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek és fenntartóik (kivéve köznevelési intézmények és felsőoktatási intézmények) számára szól a transznacionális együttműködések megvalósítása és további erősítése érdekében. Akár 50 000 000 (ötvenmillió forint) vissza nem térintő támogatás is elnyerhető a felhívás alapján, de minimum 30 000 000 Ft (harmincmillió forint). A támogatás 100%-os intenzitású, azaz önerő nem szükséges a projektek végrehajtásához.

Pályázhatnak:

azok a humán szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek és fenntartóik (kivéve köznevelési és felsőoktatási intézmények), amelyek:

– tevékenységét 2011. december 31-e előtt megkezdte (konzorciumvezető és önállóan támogatás igénylő esetében kötelező feltétel, konzorciumi tag esetében nem kötelező);

civil szervezetek esetében közhasznú státusszal rendelkeznek (konzorciumvezető és önállóan támogatás igénylő esetében kötelező feltétel, konzorciumi tag esetében nem kötelező).

pexels-photo-48608

A pályázat nyertesei hozzájárulhatnak a társadalmi innováció javítása és a transznacionális együttműködés kiterjesztésének céljaihoz. A felhívás konkrét részcéljai a következők:

 1. A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése.
 2. Az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között.
 3. A szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei olyan formában elérhetővé váljanak, amelyek a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, valamint a mindennapos szakmai munkát segíteni tudják (szakmai ajánlások megfogalmazása).

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Célcsoport

Humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézményekben, szervezetekben (kivéve köznevelési és felsőoktatási intézmények) dolgozó szakemberek, beleértve civil szervezeteket, egyházi jogi személyeket, önkormányzatokat és nemzetiségi önkormányzatokat (társulásaik és intézményeik is).

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 390 000 000 Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: minimum 107 db, maximum 180 db.

 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A projekt megvalósítása során az egyes tevékenységek más Uniós tagállam területén is megvalósíthatók. Ugyanakkor a programterületen (tehát Magyarország kevésbé fejlett régióin) kívül megvalósuló tevékenységek költségei nem elszámolhatóak a projekt keretében, azt a projektgazdának más forrásból szükséges biztosítania.

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

 1. A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás (módszer, eljárás) nemzetközi együttműködés keretében történő megismerése;
 2. Nemzetközi hálózatépítés;
 3. A nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatás (módszer, eljárás) tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása;
 4. Kutatás és összehasonlító elemzés megvalósítása a választott szakmai, szolgáltatási területen legalább két országban (ebből az egyik lehet Magyarország, a másik uniós ország lehet), országonként legalább 100-100 fős célcsoport körében (a külföldi adatokat a külföldi partnernek kell biztosítania)
 5. A nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása;
 6. Közös szakmai programok szervezése, megtartása a partnerekkel;
 7. Évente legalább 6 alkalommal műhelymunka, évente 4 alkalommal a projekt költségvetéséből programterületen megvalósuló hazai tanulmányút vagy más forrásból megvalósuló külföldi tanulmányút szervezése. és lebonyolítása az együttműködő partnerek és más partnerek részvételével (amennyiben indokolt);
 8. Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása a hazai szakemberek körében tréningek, kompetencia fejlesztések keretében
 9. Módszertani-szakmai összegzés és szakmai ajánlások megfogalmazása
 10. Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer működtetése.
 11. A projekt keretében megvalósult kutatásról összehasonlító kutatási zárójelentés készítése és nyilvánosságra hozása;
 12. A projekt eredményeinek széles körű megismertetése.

 

Amennyiben érdekli a pályázati lehetőség vegye fel a kapcsolatot velünk még ma.

 

Kapcsolattartó:

Cserjési András

Pályázatíró szakértő, közgazdász

Napitender.hu Kft. – A tájékozottság nyertessé tesz

Tel: +36 20 267 95 57

E-mail: cserjesi.andras@napitender.hu

Web: www.napitender.hu