napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás
I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Északdunántúli Vízmű Zrt. AK02211
Postai cím: Sárberek 100.
Város: Tatabánya
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
Északdunántúli Vízmű Zrt. 2800 Tatabánya, Sárberek 100. Igazgatás-beszerzési részleg Németh Julianna beszerzési részlegvezető e-mail: nemeth.julianna@edvrt.hu +36 34 311 595
II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződés típusa Építési beruházás X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés II.1.2) A szerződés tárgya: Tisztítószerek, takarítószerek, higiéniai papíráruk, higiéniai szerek II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje Időtartam hónapban: [36] vagy napban: [ ] vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn) II.1.4) A teljesítés helye: Az Ajánlatérő működési területe III. szakasz: Jogi információ III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk [ ] A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje Dátum: 2016/04/22 Helyi idő: 10:00
VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: A közbeszerzési eljárás iránti érdeklődést, az I.2. pontban megadott email vagy faxcímre eljuttatott cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell jelezni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az érdeklődési szándékát jelző gazdasági szereplő: nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, a kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, email címét.
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. VI.1.2) További információk: VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (2016/04/13)

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás