napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők induló vagy már működő nem mezőgazdasági tevékenységeinek  fejlesztése érdekében a gazdasági több lábon állás erősítését célozza.

kep

A pályázaton kizárólag mezőgazdasági termelők indulhatnak, tehát őstermelők és mezőgazdasági vállalkozók (egyéni vállalkozás, Bt., Kft., stb.)

 

A PÁLYÁZAT CÉLJAI

A pályázat egyik célterülete ugyan a falusi turizmus erősítésének támogatása, a kiírás véglegesítése után brengeteg új tevékenység lett fejleszthető a másik fő célterületen az akár 50 millió forintot is elérhető támogatásból, így pl. bútorgyártás, gépjavítás, kútfúrás, ruházati termékek gyártása, ékszerek és dísztárgyak készítése, stb.

A felhívás további célja a nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató tevékenységek fejlesztése, a támogatásban részesülők által kialakított és működtetett szolgáltatások továbbfejlesztése, különösen a tanyás jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése. és vállalkozáshiányos aprófalvas településeken megvalósuló fejlesztések támogatása.

 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

– a felhívás feltételeinek megfelelő projektet  maximum 160 000 eurónak megfelelő forintösszegű – a 2017. január elsejei EKB középárfolyam szerint (309,83 Ft/EUR) 49.572.800 forint – vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

A Támogatás intenzitása: 50-70%. Önerő tehát 30-50%.

– az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50 %-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.

 

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

Vidéki térségekben működő mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

– székhelye / telephelye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év (2016) július elsejétől a 3., 4. vagy 10. számú mellékletben felsorolt településen van; További információt kérhet elérhetőségeinken.

a projekt megvalósítási helye a felhívás 3., 4. vagy 10. számú mellékletben szereplő településen található; További információt kérhet elérhetőségeinken.

– igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;

– rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti ügyfél-azonosítóval.

Jelen felhívás esetében az őstermelők a Vidéki térségekben működő mikrovállakozásnak minősülő mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak. Ugyanakor: az őstermelő támogatás elnyerése esetén a nem mezőgazdasági jövedelemtermelő tevékenységre való tekintettel tevékenységét köteles átalakítani legalább egyéni vállalkozó vagy más vállalkozási formájúvá.

Mire költhetem a támogatást?

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: legalább egy beruházás megvalósítása úgy, hogy a fejlesztéssel érintett tevékenységek nem kapcsolódhatnak elődleges mezőgazdasági termeléshez:

a) Falusi turisztikai attrakciók és szolgáltatások  létesítése, fejlesztése: – új eredményének rendelkeznie kell  a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő Bizonyítvánnyal; falusi szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése esetében a projekt  Egyéb szálláshely esetében:  – új egyéb szálláshely létesítése és meglévő fejlesztése támogatható; – amennyiben a projekt a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (10. számú mellékletben nevesített településen) területén valósul meg, egyéb szálláshelyhez kapcsolódó fejlesztés támogatható.

b) A felhívás 11. számú mellékletében felsorolt listában szereplő nem mezőgazdasági termék- , szolgáltatás- és technológiafejlesztés, a tevékenység elindításához vagy továbbfejelsztéséhez szükséges műhely vagy bemutató tér kialakítása, fejlesztése, interaktív kialakítása, fejlesztése (kivéve kizárólag mezőgazdasági és Annex 1 feldolgozott termékeket árusító bolt, mozgó bolt). bemutatók tartásához szükséges fejlesztések, árusító helyek/csatornák.

Többek között támogathatók az alábbi tevékenységek:

A felsoroltakon kívül még számos egyéb tevékenység fejlesztésére is van lehetőség. Ezek listája a pályázat 11. sz. mellékletében olvasható. Jelen weboldal alján megnyitható.

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás