napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig
Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Hódmezővásárhely város közigazgatási területén keletkezett települési szilárd hulladék befogadása és kezelése 2016. január 01-től 2016. december 31-ig (+ 1 év opció) időszakra vonatkozóan
Ajánlattevő feladata:
A szerződés teljes időtartama alatt az ajánlattevőnek Hódmezővásárhely közigazgatási területéről a Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Nonprofit Kft. (továbbiakban: közszolgáltató) által begyűjtött és beszállított vegyes települési szilárd hulladékot kell az üzemeltetésében lévő kezelő helyen befogadnia és ott a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelnie.
Várható mennyiség tonna/év: 10.000 tonna/év
A vegyes települési hulladék gyűjtését és beszállítását egyszerre egy jármű végzi hétköznapokon napi gyakorisággal 1-2 fordulóban.
Nyertes ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy a beszállított és átadott települési szilárd vegyes összetételű hulladék
mennyiségének legalább 40 %-a hulladéklerakástól eltérítésre, hasznosításra kerül. Az eltérítésnek legalább 40%-os arányúnak kell lennie.
A beszállított hulladékot tömegalapú szoros elszámolással kell nyilvántartani úgy, hogy a beérkezett járműveket tele és ürítés után is meg kell mérni, így meghatározva a hulladék tömegét. A mérési eredményekről mérlegjegyet kell készíteni, amely az alapja lesz az elszámolásnak. A befogadott hulladékról és a befogadott hulladékból hasznosításra került hulladéktípusról és mennyiségről, az eltérítés mértékéről évente összesítést kell készíteni, amelyben szerepel külön tételként minden beszállítási adata (mérlegjegy sorszám, beszállítás időpontja, hulladéktípus neve és megjelölése, kezelés módja, beszállító neve, nettó súly) a lerakástól történő eltérítés, hasznosítási adata (mód, mennyiség, hasznosításból származó bevétel).
A részletes műszaki leírás az ajánlati dokumentációban kerül kifejtésre.

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás