napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

Összefoglaló tájékoztatás A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft.
Postai cím: Gubacsi út 89.
Város: Budapest Postai irányítószám: 1097 Ország: Magyarország
I.2) Kommunikáció Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: FEV IX. Zrt. Közbeszerzési Iroda (1093 Budapest Csarnok tér 3-4. fsz. 2.) Fax: 06-1/210-9202 E-mail: kozbesz@fevix.hu II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa o Építési beruházás o Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés
II.1.2) A szerződés tárgya: „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő kiemelt növényszigetek és zöldterületek gondozási feladatainak elvégzése, öntözőrendszerek, ivó kutak, vízvezetékek javítása, karbantartása, esetenkénti cseréje”
II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje Időtartam hónapban: [] vagy napban: [ ] vagy a teljesítés határideje: (2017/02/28)
II.1.4) A teljesítés helye: Budapest Főváros IX. kerület, Ferencváros NUTS-kód: HU101 III. szakasz: Jogi információ III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2 □ A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott: nem
IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje Dátum: 2016.02.26. Helyi idő: 12:00
VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk:
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. VI.1.2) További információk: 2 KBE azonosító számot kérjük megadni a jelentkezéskor.
VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2016.02.18. ___________________________________________________________________________ ______________________________ 1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás