napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig
Tandíjmentes Esélyegyenlőségi referens továbbképzés
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
TSZP_01/2016. számú pályázat

1. Előzmények:
A Szent Gergely Népfőiskola, mint pályázatkezelő pályázatot hirdet, ingyenes, levelező-távoktatásos formában megvalósuló, szakmai továbbképzésen való részvételre, az alábbiak szerint.

2. Pályázható programok és helyszínek:
2.1. Pályázható program: Esélyegyenlőségi referens továbbképzés
2.2. Konzultációs helyszín: Budapesti Konzultációs Központ (Budapest, X. kerület)
2.3. Tagozat: Levelező-távoktatás
2.4. Szint: Emelt szint.
2.5. A program nyelve: magyar
2.6. Képzési idő: 1 félév. (A képzési idő az egyéni tanulmányok alkalmával csökkenthető)
(Figyelem! A kurzus minimum 14 fő érvényes jelentkező esetén indulhat.)

3. A program célja:
A program keretein belül, a résztvevők megismerkedhetnek az esélyegyenlőségi rendszer sajátosságaival. A továbbképzés célja, hogy a programba résztvevők felismerjék a munkahelyi diszkrimináció különböző fajtáit, támogatni tudják munkaadóikat, a vezetőséget a diszkrimináció megelőzésében, elkerülésében. Megismerjék a befogadó munkahelyek létrehozásából származó gazdasági előnyöket és az ezen előnyök elérésének módját. Szakmai ismereteket biztosítani a szervezet esélyegyenlőségi/sokszínűségi tervének/stratégiájának megalkotásához

4. A pályázat célközönsége, pályázati feltételek:
– 18. életkorukat betöltött, természetes személyek,
– bármely képzési területen belül szerzett középfokú végzettség (érettségi vizsga)
– a pályázónak szakmai elhivatottságát, tanulmányi motivációját (szükség szerint) motivációs levéllel igazolnia kell,

5. A program típusa:
A program 100 %-ban távoktatási formában valósul meg, így nem kell személyesen megjelenni a képzési napokon, a képzés ismeretanyagát saját ütemezéssel sajátíthatják el, ugyanakkor a távoktatást konzultációs lehetőségek segítik.

Kimenet: A továbbképzés szervezésének formája: távoktatás, Kimenet: Emelt szintű minősítő okirat. Az okiratban szereplő képesítés: Minősített esélyegyenlőségi referens.

Modulok/tárgyak:
– Koordinátorként, magabiztos tudás birtokában összefogják, segítik a vállalat esélyegyenlőségi törekvéseinek megvalósulását.
– Tudást szereznek arról, milyen módon lehetséges maradéktalanul megfelelni az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos törvényi elvárásoknak.
– Képesek lesznek elősegíteni a munkaerő sokszínűségének jobb kiaknázását, és gazdasági előnnyé kovácsolását.
– Az egyenlő bánásmód biztosítása, az esélyegyenlőség javítása és a sokszínűség menedzsment gyakorlati alkalmazása révén képessé válnak cégük társadalmi felelősségvállalási szintjét emelni.

Bővebb információ:
http://www.szentgergely.hu/tajekoztato/esely.pdf

6. A program megvalósítása:
A program személyes konzultációval indul. A személyes konzultáció alkalmával kerülnek átadásra a távoktatáshoz kapcsolódó belépő kódok (az elektronikus tananyaghoz), a tankönyvek. A személyes konzultáción kerül leegyeztetésre a tananyag-feldolgozás ütemezése is. A személyes konzultációt követően távoktatási szakasz következik, elektronikus, internet alapú keretrendszer felhasználásával. A programban résztvevők konzulens iránymutatása mellett készülnek fel a program végén megvalósítandó (minősítő) záróvizsgára.

Támogatott férőhelyek száma: 30 fő.

A távoktatási szakasz lényege:
A távoktatás minden olyan ismeret átadására alkalmas, mely nem igényel közvetlen és hosszú időtartamú kapcsolatot a tanárral. A hallgató akár egyéni munkarend szerint, a nap bármely szakában tanulhat, és ha problémája, kérdése van, akkor konzultálhat a tanárral. A tanár szerepe is egy kicsit megváltozik: nem csak oktat, hanem inkább rávezet a megoldásra, egyéni felfedezésekre ösztönöz, próbálkozásra biztat, de persze javítja az esetleges hibákat, tévedéseket, orientál.

Ez az oktatási forma feltételezi a hallgató nagyobb önállóságát, de folyamatos visszajelzést is tud adni a haladásról, ami a tanulás folyamatosságának fenntartását is segíti. A rendszer további előnye, hogy a különböző képzési helyek képzési minőségét kevésbé befolyásolják a tanárok esetleges eltérő oktatási rutinja, eltűnik a különbség a lehetőségek terén a földrajzi adottságok területén, felértékelődnek a tanulók egyéni sajátosságai, lehetőségei és korlátai, amit könnyebb felismerni és a hiányosságokat egyénileg pótolni, a szükséges kompetenciákat fejleszteni. Az elsajátítók ugyanazt a képzést kaphatják ugyanabban az időben, egyenletes és magas színvonalon, függetlenül a tényleges haladásuktól, lakhelyüktől.

Vizsgák rendje:
A távoktatás anyagából, a programmegvalósítás szakaszában belső vizsgák nincsenek, önálló forráselemző munkát vár el a programrésztvevőtől. A távoktatási folyamatban vizsgakonzultációt szervez a programszervező, amelynek célja a záróvizsga átfogó ismertetése és a vizsgára történő felkészülés didaktikai támogatása.
A záróvizsgára bocsátás feltétele:
– Önálló projektmunka határidőre történő beadása,
– vizsgakonzultáción való aktív részvétel.

A záróvizsga megrendezésére az adott konzultációs központban kerül sor.
A fentiek értelmében személyes jelenlétre összesen három alkalommal (programindító konzultáció, vizsgakonzultáció és a záróvizsga)van szükség, a program 100 %-ban távoktatási formában valósul meg. (Igazodva a felnőtt korú résztvevők munkabeosztásához a személyes jelenlétet igénylő konzultációk hétvégén kerülnek megrendezésre.)

A programban oktató szakemberek:
Dr. Danyi Gyula PhD. a Neveléstudomány doktora,
Takács Katalin, Köznevelési szakértő,
Drs. Egri Tímea, Tudományos segédmunkatárs
Horváthné Kapocsi Anikó, Köznevelési szakértő,

7. A program önköltsége:
A programban résztvevő programrészvétele tandíjmentes, így a képzési költség 0 Ft. (Az intézményi támogatás mértéke 100%.) A résztvevőt terhelő kiadás kizárólag az utazás költsége (egyéni formában megvalósítandó) és a záróvizsgadíjának megfelelő önrész, amelynek mértéke a mindenkori minimálbér 15 %-nak megfelelő összeg, 2016-ban idevonatkozó 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében 16.650 Ft. A programrészvételhez más intézményi költség nem társul. A tananyag, a tankönyv és elektronikus segédletek biztosítottak a programhoz, külön költséget nem képeznek a résztvevő számára.
A programon résztvevőnek a záróvizsgán kötelező a részvétel, így a vizsgadíj a programindításakor, a személyes konzultáció alkalmával pénztári befizetéssel teljesítendő.

8. A pályázat benyújtásának módja:
A programra kizárólag elektronikus úton lehet, amely elérhető az alábbi linkre kattintva:
http://ripet.hu/feedback.php?kid=2299cdebf67348597c5f7b89ad9862b4

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 27.

Rendelkezésre álló státuszok feltöltése folyamatos, így a jelentkezési határidő lejárta előtt feltöltésre kerülhet a rendelkezésre álló férőhelyek. Ez esetben a jelentkezések várólistára kerülnek. A pályázati határidőn túl benyújtott pályázatokat a programkoordinátor automatikusan elutasítja, a bírálatban ezen pályázatok nem vesznek részt.

Egyéb információ:
(Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk – kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)
szentgergely.info@gmail.com
http://www.szentgergely.hu
Pályázatkezelő: Szent Gergely Népfőiskola
Bejegyezve: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága által,
Cg.12-09-007938 számon.
Adószám: 23887910-1-12. Statisztikai számjel: 23887910-8542-113-12
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00264-2012.

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás