napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

Pályázat mezőgazdasági termelőknek

VP3-3.1.1-19 Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása (pályázat mezőgazdasági termelőknek)

A támogatás célja, hogy erősítse a termelők biztosabb integrációját az élelmiszerláncba, és az Európai Unió (a továbbiakban: EU) és Magyarország által elismert minőségrendszerek és az azok keretében előállított termékek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében. A felhívás további célja a mezőgazdasági termelők által előállított magasabb hozzáadott értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való részvételének ösztönzé

A támogatás mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5 000 eurónak (mintegy 1 700 000 Ft) megfelelő forintösszeg /termelő, illetve csoport/5 év.

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,52 milliárd Ft.

A nyertes pályázatok várható száma: 1500 db.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. március 2. napjától van lehetőség.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

Minőségrendszerekben való részvétel az alábbi célterületi bontás szerint.

A támogatás évenkénti igénybevételének feltétele, hogy a támogatást igénylő által előállított termék megfeleljen valamely célterület szerinti minőségrendszer követelményeinek, és jogosult legyen a minőségrendszer szerinti termék előállítására.

CÉLTERÜLETEK:

A) célterület: Az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) pont i., iii, v. alpontjai szerinti uniós minőségrendszerek (az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásaiban szereplő oltalom alatt álló elnevezések: mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, szeszesitalok és borok földrajzi árujelzői (eredetmegjelölések, földrajzi jelzések, és a hagyományos különleges termékek).

B) célterület: Az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. b) pontnak megfelelő nemzeti minőségrendszerek, amelyek a Mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az önkéntes mezőgazdaságitermék-tanúsító rendszerek nemzeti elismeréséről szóló 26/2018 (X. 1.) AM rendelet (a továbbiakban: nemzeti elismerési rendelet) által elismertek és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló irányelv (a továbbiakban: 1535/2015/EU irányelv) szerint notifikáltak. Ezeket a nemzeti minőségrendszereket az Agrárminisztérium (a továbbiakban: AM) tartja nyilván.

C) célterület: Az 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. c) pontja szerinti, a nemzeti elismerési rendelet által elismert és az 1535/2015/EU irányelv szabályai szerint notifikált terméktanúsítási rendszerek. Ezeket az önkéntes mezőgazdasági-termék tanúsító rendszereket az AM tartja nyilván.
A 1151/2012/EU rendelet 31. és 32. cikkei alá tartozó termékek előállítása nem jogosít fel a támogatás igénybevételére.

Kérjen most ingyenes előminősítést és teljes körű tájékoztatást!

A pályázati előminősítés teljesen díjmentes, megrendelési kötelezettséggel nem jár.

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás