napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

FELHÍVÁS

A Magyar Pedagógiai Társaság (MPT) Felnőttképzési Szakosztálya a Társaság fennállásának 125.  évfordulója alkalmából pályázatot hirdet felnőttképzési témájú írások megjelentetésére. A pedagógus társadalom legnagyobb civil szervezete, a Magyar Pedagógiai Társaság 2016-ban ünnepli megalakulásának 125. évfordulóját. A Társaság az évforduló kapcsán visszatekint a 125 év történetére, az elért eredményekre, a pedagógiai közéletben és a neveléstudományi kutatásokban betöltött progresszív társadalmi szerepére, valamint kitekint a neveléstudomány, az iskola és az életen át tartó tanulás világának aktuális, a Társaság tevékenységét érintő új kihívásaira, az aktuális társadalmi, pedagógiai, és tudományos közélethez kapcsolódó civil szervezeti feladatai kapcsán elért eredményeire.

A korábban több évtizedes múlttal rendelkező Felnőttnevelési Szakosztály (korábban Felnőttképzési Szakosztály) az ünnepi év keretében egy felnőttképzési emlékkötet kiadását tervezi. A kiadvány amellett, hogy visszatekint a Felnőttképzési Szakosztály történetére, fókuszálni kíván az élethosszig tartó tanulás, benne a felnőttképzés aktuális nemzetközi és hazai történéseire, kihívásaira választ kereső innovatív kutatásokra, jeles személyekre, köztük a nemrég elhunyt jeles szakosztályi elnökre, Harangi Lászlóra is. A Szakosztály a felnőttképzést széleskörűen, az élethosszig tartó tanulás szellemében értelmezi, így várja a formális, a nem formális és az informális tanulás világát bemutató kisebb és nagyobb volumenű események, kutatások, nemzetközi és hazai projektek keretében született eredményekről szóló írásokat.

Várjuk szakosztályunk tagjainak, tiszteletbeli tagjainak és az MPT alapszabályával egyetértő szimpatizáns pedagógus-andragógus szakemberek írásait, amelyek az MPT Felnőttképzési Szakosztálya történetéhez, az elmúlt évtizedek eseményeihez köthetők. Örömmel fogadjuk a jelent bemutató andragógiatörténeti, -elméleti és módszertani tanulmányokat, a felnőttképzés gyakorlatának változását elemző esettanulmányokat, projekt beszámolókat. Kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés világára, a felsőoktatás kérdéseire, a felnőttképzés módszertanát megújító kezdeményezésekre, a hátrányos helyzetű, benne a fogyatékkal élők felnőttek sajátos tanulási igényeire reagáló tanulmányokra.

A kötet folyamatban lévő pályázati támogatás elnyerése esetén nyomtatott formában, a támogatás elmaradása esetén elektronikus formában fog megjelenni, mindkét esetben ISBN számmal ellátva. A kötet szerkesztői a beküldött írásokból külső lektori vélemények alapján válogatnak, de valamennyi beküldött tanulmány felkerül az MPT 125. évforduló eseményeit bemutató honlapjára. (A lektori bírálat fő szempontjai: a közlésre választott műfajnak való megfelelés; a probléma-felvetés aktualitása, a téma érdekessége, tudományos újdonsága; az MPT tevékenységéhez való kötődés.)

Az írásműveket e-mail levél csatolmányaként elektronikusan lehet megküldeni azmptiroda@gmail.com címre, 2016. május 31-ig. Az írásművek terjedelme max. 20.000 karakter (12 p. betűméret, Times New Roman betűforma, másfeles sorköz), a Magyar Pedagógia c folyóirat szabályai szerinti közlésre előkészített formában.

A kötet megjelenésének tervezett ideje: 2016. szeptember.

Várjuk írásműveiket és számítunk aktív részvételükre az 125. évforduló alkalmából rendezett eseményeken!

Üdvözlettel:

Kraiciné Szokoly Mária PhD
a Felnőttképzési Szakosztály elnöke

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás