napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

A kiírás célja A kiírás célja az országos nemzetiségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás keretében az anyaországban/nyelvnemzeti területen szervezett népismeret, valamint az Nemzetiségi támogatások NEMZ-PED-16 Az anyaországok/nyelvnemzetek közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2016. évi költségvetési támogatására Pályázati kiírás 2. oldal anyanyelv oktatásával összefüggő pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése, valamint a közismereti tárgyakat nemzetiségi nyelven oktató pedagógusok számára szervezett szaknyelvi továbbképzések megvalósításának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében. 2. Pályázat benyújtására jogosultak Pályázat benyújtására jogosultak:  Közvetlen megállapodás alapján az anyaországban/nyelvnemzeti területen megvalósuló továbbképzést szervező országos nemzetiségi önkormányzatok;  Anyaországi/nyelvnemzeti felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján legalább 5 fő kétnyelvű vagy két tannyelvű nemzetiségi iskolában közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató gyakorló pedagógus számára szemeszterenként legalább 40 óra anyaországi/nyelvnemzeti hospitációt biztosító nemzetiségi szaknyelvi pedagógus-továbbképzés szervezésére vállalkozó felsőoktatási intézmények, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatok;  Országos nemzetiségi önkormányzatok által alapított pedagógiai szakmai szolgáltatók. FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet. 3. A pályázat megvalósítási időszaka A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2016. január 1 – 2016. december 31. A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 15.000.000 Ft, melyet a Támogató a Magyarországi 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott „Nemzetiségi támogatások” megnevezésű előirányzat terhére biztosít éven túli kötelezettség vállalásával. 4. Rendelkezésre álló keretösszeg A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 15.000.000 Ft, melyet a Támogató a Magyarországi 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben Nemzetiségi támogatások NEMZ-PED-16 Az anyaországok/nyelvnemzetek közreműködésével megvalósuló nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2016. évi költségvetési támogatására Pályázati kiírás 3. oldal tervezésre kerülő meghatározott „Nemzetiségi támogatások” megnevezésű előirányzat terhére biztosít éven túli kötelezettség vállalásával. 5. A támogatás formája és mértéke 5.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. (Amennyiben a nyertes pályázó ÁFA levonási joggal nem rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.) 5.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint. 5.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 4.000.000 forint. 5.4. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik. 5.5. A támogatás intenzitása 100%. 5.6. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. 5.7. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik. 5.8. A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. 5.9. A kiírás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás.

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás