napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu • bank@kh.hu K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázat 2016 pályázati felhívás 1 1. a pályázat tartalma A K&H Csoport (Kiíró – a továbbiakban: K&H) ösztöndíjpályázatot hirdet a magyarországi agrárképzést folytató egyetemek és főiskolák mester és PhD képzésben résztvevő hallgatói számára. Az ösztöndíj célja, hogy anyagi támogatással segítse az agrárágazat egészségesen fenntartható, hosszú távú fejlődését szem előtt tartó hallgatók tanulmányát, kutatómunkáját. A pályázatban mindkét kategóriában három-három hallgató nyer ösztöndíjat. A K&H a pályázat nyertesei (továbbiakban: Pályázók) számára egyszeri pénzbeli támogatást, ösztöndíjat nyújt. A pénzbeli támogatás adóvonzatát a K&H viseli. Az ösztöndíj mértéke a benyújtott pályamunkák értékelésétől függően: a PhD hallgatók számára: 1. helyezett: 400.000 Ft 2. helyezett: 200.000 Ft 3. helyezett: 100.000 Ft a mester képzésben résztvevő hallgatók számára: 1. helyezett: 150.000 Ft 2. helyezett: 100.000 Ft 3. helyezett: 50.000 Ft 2. részvételi feltételek a pályázóra vonatkozó rendelkezések: A pályázatban résztvevők köre az alábbi felsőoktatási intézmények, illetve karok mester vagy PhD képzésen résztvevő hallgatói: o Szent István Egyetem  Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar  Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar  Gépészmérnöki Kar 2  Élelmiszertudományi Kar  Kertészettudományi Kar o Pannon Egyetem  Georgikon Kar  Mérnöki Kar o Debreceni Egyetem  Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK)  Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar  Gazdaságtudományi Kar  Természettudományi és Technológiai Kar  Műszaki Kar o Budapesti Corvinus Egyetem  Gazdálkodástudományi Kar o Nyugat-Magyarországi Egyetem  Erdőmérnöki Kar  Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar o Szegedi Tudományegyetem  Mérnöki Kar  Természettudományi és Informatikai Kar o Kaposvári Egyetem  Agrár- és Környezettudományi Kar  Gazdaságtudományi Kar o Károly Róbert Főiskola  Agrár- és Környezettudományi Intézet  Távérzékelési és Vidékfejlesztési Kutatóintézet o Kecskeméti Főiskola  Kertészeti Főiskolai Kar o Miskolci Egyetem  Gépészmérnöki és Informatikai Kar  Műszaki Földtudományi Kar  Műszaki Anyagtudományi Kar o Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Gépészmérnöki Kar  Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar o Óbudai Egyetem  Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar  Alba Regia Műszaki Kar o Széchenyi István Egyetem  Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar  Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar a pályázat feltételei: A fent megjelölt pályázók a K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatra egy, a K&H által megadott témában készült, 2015. február 15. – 2016. február 15. között leadott TDK dolgozattal, illetve PhD tézisfüzettel 3 vagy egy ezzel megegyező formájú, terjedelmű és szerkezeti felépítésű, a doktori disszertáció témáját, kutatási menetét és eredményeit bemutató összefoglalóval jelentkezhetnek. 2016-s pályázat témája: A fenntartható agrárium, ezen belül kiemelten az innováció témaköre. a pályázó kötelezettségei: A pályázóknak pályamunkájuk mellett egy maximum kétoldalas összegzést kell benyújtaniuk, amelyben bemutatják az általuk vizsgált témát, annak aktualitását, jelentőségét, a megoldási javaslatokat, eredményeket és egy rövid indoklást, arról, hogy az adott tanulmány eredményei hogyan támogatja az agrárium fenntartható fejlődését. A pályázónak a pályázati adatlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtott pályamunka saját szerzemény, és nem foglal magába jogdíjas tartalmat. 3. a pályázat tartalmi és formai kritériumai tartalmi követelmények A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia: – kitöltött pályázati adatlap – kétoldalas összegzés – a megjelölt pályázati témához kapcsolódó TDK dolgozat vagy PhD tézisfüzet formai kritériumok: a benyújtott pályázatot elektronikus úton, pdf formátumban kell benyújtani 4. a pályázat érvényessége, határidők A pályázatra 2016. március 1-ig lehet jelentkezni, a pályázati anyagok elküldésével. a) a pályázatok benyújtásának helyszíne és határideje: A pályázatra a pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani Farkas Andrea részére az a.farkas@well.hu e-mail címre. A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. március 1. 16 óra tárgy: K&H a fenntartható agráriumért 2016 e-mail cím: a.farkas@well.hu b) pályázatok elbírálásának tervezett napja A pályázatok elbírálására – nem nyilvánosan – a pályázatok beérkezését követően kerül sor. A pályázat adott pályázóra vonatkozó eredményéről minden pályázó részére a pályázati adatlapon megadott e-mail címre elektronikus értesítést küld a Kiíró, legkésőbb 2016. április 20-ig. c) nyilvános eredményhirdetés A nyilvános eredményhirdetés legkésőbb 2016. május 15. napjáig valósul meg, ahol sor kerül a nyertesek 4 nevesítésére (név, város, oktatási intézmény, nyert kategória), amelyhez a Pályázók a pályázatuk leadásával hozzájárulnak. d) teljesítési garancia A Kiíró vállalja, hogy a nyilvános eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a Pályázó által elnyert bruttó összeget a pályázati adatlapon megjelölt számlára átutalja. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy nem hirdet nyertest. 5. értékelés és odaítélés Az értékelés két fordulóban, és a zsűri által meghatározott szakmai szempontok szerint történik. 1. forduló, shortlist: A megadott határidőn belül leadott pályázatokat egy szakmai zsűri értékeli, és kategóriánként a legjobbnak ítélt 5-5 pályázat jut tovább. 2. forduló: Az állandó zsűri kiválasztja kategóriánként a 3-3 nyertest, és megállapítja a díjazás sorrendjét. az állandó zsűri tagjai: – Prof. Dr. Varga Gyula, az MTA doktora – Horváth Magyary Nóra ügyvezető igazgató, a K&H Csoport Kommunikációs Igazgatóság vezetője Tresó István ügyvezető igazgató, a K&H Agrárüzletág fejlesztési főosztály vezetője, az MTA Agrárközgazdasági Bizottság állandó meghívottja a pályázatok elbírálásának szempontjai: – téma eredetisége és hazai aktualitása – a vizsgált fejlesztés várható gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai – a bemutatott innováció szélesebb körben való alkalmazásának lehetősége 6. érvénytelen pályázatok A pályázatok benyújtásakor hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázati anyagokat a zsűri a pályázatból kizárja, illetve azokat nem bírálja el. 7. odaítélés kritériumai A zsűri a pályázati kiírásnak megfelelő tartalmi, formai és szakmai kritériumok alapján – ezen túlmenően pedig a saját belátása szerint – bírálja el a beérkező pályázatokat. 8. további információ a pályázattal kapcsolatban A részletes pályázati kiírás, valamint a benyújtandó dokumentumok (pályázati adatlap és kétoldalas összegzés minta) a következő oldalon található: www.kh.hu/publish/kh/hu/khcsoport/fiatalok_oktatasa.html 5 Elektronikus levél formájában az a.farkas@well.hu e-mail címről igényelhető. 9. A pályázat lebonyolítását a Well PR Ügynökség végzi. 10. A K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatról további információt Farkas Andreától kaphatnak a (06 1) 350-7390/217-es telefonszámon vagy az a.farkas@well.hu e-mail címen. Budapest, 2016. január 25.

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás