napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Összességében nettó 40.000.000,-Ft (+25%) keretösszeg erejéig különféle ipari tisztító- és vegyszerek, különféle autóápolási szerek beszerzése és szállítása a dokumentációban megadott lista szerint.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1.I.) Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlatában nyújtsa be valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, jelen felhívás feladásának napjától (V.5. pont) visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó nyilatkozato(ka)t valamennyi ott vezetett pénzügyi intézményi számla vonatkozásában az alábbi tartalommal:
– mióta vezetik az ajánlattevő pénzforgalmi számláját,
– volt-e 30 napnál hosszabb ideig tartó sorban állás a jelen felhívás megküldését (V.5. pont) megelőző 12 hónapban, ha igen milyen időtartamban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Az előírt fenti alkalmassági követelménynek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha a jelen felhívás feladásának napját (V.5. pont) megelőző 12 hónapban 30 napnál hosszabb ideig tartó sorban állás fordult elő bármely pénzforgalmi számláján.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján, közös ajánlattétel esetén a P.1) alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1./I.) Ajánlattevőnek ajánlatában ismertetnie kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, jelen felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, különféle ipari tisztító- és vegyszerek vagy különféle autóápolási szerek értékesítésére vonatkozó szerződéseit, az Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által megtett nyilatkozattal, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell:
– a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét (pontos cím)
– a szerződés tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét
– a teljesítés idejét (év, hónap, nap megadásával)
– a megrendelő kapcsolattartójának megnevezését, telefonszámát,
– nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződés rendelkezéseinek megfelelően történt-e.
A referencia nyilatkozatot olyan tartalommal kell megadni, hogy abból az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen.
M.2.I.) Ajánlattevőnek a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 15. § (1) bekezdés b) pontja és a 17. § (2) bekezdés alapján, a közbeszerzés tárgya (különféle ipari tisztító- és vegyszerek vagy különféle autóápolási szerek értékesítése) szerinti tárgykörben forgalmazásra vagy gyártásra, ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerre vonatkozó tanúsítványát, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány, továbbá az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékát az ajánlathoz csatolnia kell.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdésének értelmében bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszaszámított, megelőző 3 évben összesen legalább nettó 30 000 000 Ft értékű, különféle ipari tisztító- és vegyszerek vagy különféle autóápolási szerek értékesítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
Ajánlatkérő a folyamatban lévő teljesítést is elfogadja, ha a szerződésből az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesített rész értéke eléri az alkalmassági feltételként meghatározott összeget.
M.2) ha nem rendelkezik különféle ipari tisztító- és vegyszerek vagy különféle autóápolási szerek értékesítésére megszerzett ISO 9001 minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek ismertetésével.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján, közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás