napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

Milyen támogatásokra számíthatok a közeljövőben?

1) Újra megnyílt!! GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén:

A pályázat célja a technológiai fejlesztés és az innováció erősítése. A cél elérését a Kormány az önállóan innovációs tevékenységet végző vállalkozások támogatásával tervezi megvalósítani jelen Felhívás alapján. Minimum 5 millió Ft – maximum 30 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás nyerhető a pályázat által. A felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 50%-a lehet.

A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő vállalkozásnál:

– új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy

– új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 42,275 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 850-3400 db.

Önállóan támogatható tevékenységek:

  1. a) Eszközbeszerzés Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
  2. b) Immateriális javak beszerzése Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások: i) Egészséges társadalom és jólét; ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák; iii) Tiszta és megújuló energiák; iv) Fenntartható környezet; v) Egészséges és helyi élelmiszerek; vi) Agrár-innováció; vii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák: i) fotonika, lézertechnológia ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák iii) bionika iv) nem gépipari fémfeldolgozás v) elektronika és félvezető-technológia vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz) vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása) ix) építőipar (építőanyag-technológiák) x) textilipar xi) fa- és bútoripar xii) logisztika xiii) kulturális és kreatív ipar

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

2) Szeptemberben indul a Digitális Jólét Hitelprogram:

2018 szeptemberétől 0%-os, legfeljebb 200 millió forint összegű uniós forrású hitelt igényelhetnek digitális fejlesztéseikhez a hazai kis- és közepes, illetve startup vállalkozások. A hitelt a Magyar Fejlesztési Bank az MFB Pontok hálózatán keresztül közvetíti a vállalkozások számára. A program célja, hogy kedvezményes finanszírozást nyújtson olyan innovatív vállalkozásoknak, amelyek a versenyképességüket erősítő, a Digitális Jólét Program (DJP) stratégiai célkitűzéseihez illeszkedő digitális fejlesztéseikhez keresnek forrást. A vállalkozások versenyképességét erősítő innovatív digitális fejlesztéseket támogatják majd jelen tender keretei közt. A stratégiai célok közt szerepel a magyar cégek exportképességének növelése, a munkavállalók digitális kompetenciáinak fejlesztése, az érintett ágazat technológiai fejlettségi szintjének emelése és a nemzetgazdasági szintű versenyképesség erősítése. A 7,5 milliárd forint keretösszegű hitelprogram kedvezményes, 0%-os hitellel támogatja a mikro-, kis-, és középvállalkozások, startupok digitális termék- és szolgáltatás-fejlesztési projektjeit. A konvergencia régióban (azaz a közép-magyarországi régión kívül) működő vállalkozások 2018 szeptemberétől az MFB Pontokon igényelhetik a kedvezményes, minimum 5 millió, maximum 200 millió forint összegű hitelt. Az uniós forrásból, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében kialakított konstrukció újdonsága a nagyfokú rugalmasság. A hitelt – bizonyos kereteken belül – tárgyi eszköz beszerzésre, szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó költségekre és díjakra, jogi, közjegyzői és szabadalmi költségekre, hazai kiállításon, vásáron való részvétel költségeire, külpiaci terjeszkedést segítő szolgáltatások vásárlására, a projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításaira, útiköltségre, kiküldetési költségre, vagy akár irodabérlésre is igénybe lehet venni.

3) Információink szerint újra lesz pályázat a Pest megyei cégek számára eszközbeszerzéseik támogatására.

4) A legtöbb EU-s pályázat jövő tavasszal várható, az állami finanszírozásúak még télen, de azok várhatóan folyamatosan lesznek 2020 végéig:

https://www.portfolio.hu/unios-forrasok/palyazatok/szazmilliardos-uj-eu-palyazatok-johetnek-jovore.4.294052.html

Kérjen ajánlatot vagy további információt!

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás