napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

Az Európai Unió Európa a polgárokért programban szereplő uniós projektek célja, hogy segítsék a polgárokat az Unió közös történelmének, sokszínűségének és működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket. A Kreatív Európa Program két fő célkitűzése, hogy biztosítsa, fejlessze és terjessze a kulturális és nyelvi sokszínűséget és Európa kulturális örökségét, valamint megerősítse az európai kulturális és kreatív szektor versenyképességét. A pályázók lehetnek állami és civil szervezetek, melyek minél több, különböző országbeli partnerséget kialakító projekt megvalósításához igényelhetnek támogatást.

FONTOS VÁLTOZÁSOK: Egyre nagyobb hangsúly helyeződik a program prioritásai mellett a világosan megjelenő és kidolgozott európai dimenzióra, az innovatív munkamódszerekre, az újszerű tevékenységekre és a disszeminációra. Továbbá fontos, hogy a projekteknek legyen úgynevezett multiplikátor hatásuk, vagyis a közvetlenül részt vevőknél szélesebb kört érjenek el. Prioritást élvez az alulreprezentált vagy kevesebb lehetőséggel bíró csoportokból érkező polgárok bevonása.

Európa a polgárokért program

Két alprogramból áll:

1. Európai Emlékezet
– a program olyan tevékenységeket támogat, amely a közelmúlt történelmi eseményeire, de leginkább az önkényuralmi rendszerekre való emlékezést ösztönzi, valamint az antiszemitizmus, romaellenesség, idegengyűlölet, homofóbia és az intolerancia egyéb formáinak tanulságait emeli ki

2. Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel
– uniós szintű demokratikus és polgári részvétel ösztönzése

a. Testvérváros-program
– testvérvárosi rendezvények támogatása a program céljaival összhangban
– legalább 2 ország (legalább 1 EU-s) részvétele szükséges
– a projektbe legalább 25 meghívott résztvevőt kell bevonni
– a maximális projektidőtartam 21 nap lehet
b. Városok hálózatai
– a testvérvárosi kapcsolatok által létrehozott hálózatokban rejlő potenciált a városok közötti tematikus és tartós együttműködés kialakítására lehet használni
– projektenként legalább négy eseményt kell megrendezni
– legalább 4 ország (legalább 2 EU-s) részvétele szükséges
– a maximális projektidőtartam 24 hónap lehet
c. Civil társadalmi projektek
– az intézkedés azokat a projekteket támogatja, amelyeket az uniós szintű szolidaritás és társadalmi elkötelezettség, a véleménykérés és önkéntesség lehetőségeit ösztönző nemzetközi partnerségek valósítanak meg
– legalább 3 ország (legalább 2 EU-s) részvétele szükséges
– a maximális projektidőtartam 18 hónap lehet

A program szerint támogatható országok: az Európai Unió tagállamai, illetve Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedón Köztársaság, Montenegró és Szerbia, valamint további résztvevőként Koszovó.

A pályázatra az alábbi szervezetek jelentkezhetnek az egyes programok esetében:
1. Európai Emlékezet program:
– Állami helyi/regionális hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, a túlélők szövetségeit, kulturális, ifjúsági, oktatási és kutatóintézeteket.
2. Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel
a. Testvérváros-program:
– A városok/települések vagy a testvérvárosi kapcsolatokért felelős bizottságaik vagy a helyi hatóságokat képviselő egyéb nonprofit szervezetek
b. Városok hálózatai:
– A városok/települések vagy a testvérvárosi kapcsolatokért felelős bizottságaik vagy hálózataik; helyi/regionális hatóságok egyéb szintjei; helyi hatóságok szövetségei/társulásai.A helyi hatóságokat képviselő non-profit szervezetek
c. Civil társadalmi projektek:
– nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális és kutatóintézeteket, a projektbe bevont más szervezetek is lehetnek közjogi helyi/regionális hatóságok

A támogatás maximális összege az egyes programok esetében:
1. Európai Emlékezet program:
– maximum 100 000 euróra lehet pályázni
2. Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel
a. Testvérváros-program:
– maximum 25 000 euróra lehet pályázni
b. Városok hálózatai:
– maximum 150 000 euróra lehet pályázni
c. Civil társadalmi projektek:
– maximum 150 000 euróra lehet pályázni

A pályázatok benyújtásának határideje az egyes programok esetében:
1. Európai Emlékezet program: 2019. február 1.
2. Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel:
a. Testvérváros-program: 2019. február 1.
b. Városok hálózatai: 2019. március 1.
c. Civil társadalmi projektek: 2019. szeptember 1.

Bővebb információ a programról itt érhető el.

 

Kreatív Európa Program

A Kreatív Európa Program a kulturális, kreatív és audiovizuális ágazatok támogatására irányuló európai program, melynek két alprogramja a Kultúra, mely előadó- és vizuális művészeteknek, a kulturális örökség megőrzésének és más hasonló területeknek ad támogatást, valamint a Média, amely a mozik és audiovizuális ágazatokat támogatja.

 

A Kultúra alprogramon belül jelenleg az Európai együttműködési projektek területen belül lehet pályázatot benyújtani.

A Kultúra alprogram olyan projekteket támogat, amelyek elsősorban a következő területekkel foglalkoznak:
– országokon átívelő mobilitás
– közönségépítés
– kapacitásépítés, digitalizáció, új üzleti modellek, oktatás és képzés

A „Kisebb együttműködési projekt” egy projektvezetőt és legalább két partnert foglal magában, amelyek hivatalos székhelye legalább három különböző országban található, míg a „Nagyobb együttműködéi projekt” esetében egy projektvezető és legalább öt partner, melyek hivatalos székhelye leglább hat különböző országban található.

Természetes személyek nem igényelhetnek támogatást sem projektvezetőként, sem partnerként, csak szervezetek pályázhatnak, amely a kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedik és hivatalos székhellyel rendelkezik a Kultúra alprogramban résztvevő valamelyik országban.

Támogathatók azok a pályázók, aki bejegyzett székhellyel rendelkezik egy, a programban résztvevő országban:
1. A programban való részvételre jogosult uniós tagállamok, tengerentúli országok és területek;
2. az előcsatlakozási stratégiák keretében kedvezményezett csatlakozó országok, tagjelölt országok és potenciális tagjelölt országok a szóban forgó országok uniós programokban való részvételére irányadó, a vonatkozó keretmegállapodásokban, társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló megállapodásokban meghatározott általános elvekkel és szerződési feltételekkel összhangban;
3. az EGT-megállapodásban részt vevő EFTA-országok az EGT-megállapodás rendelkezéseivel összhangban;
4. az európai szomszédságpolitikában részt vevő országok, az ezen országokkal együtt, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodások alapján meghatározott eljárásokkal összhangban.

„Kisebb együttműködési projekt” keretében legfeljebb 200 000 euró támogatásra lehet pályázni, és ezen összeg a támogatható költségvetés legfeljebb 60%-át teheti ki.
„Nagyobb együttműködési projekt” keretében legfeljebb 2 000 000 euró támogatásra lehet pályázni, és ezen összeg a támogatható költségvetés legfeljebb 50%-át teheti ki.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. december 11. 12:00

Bővebb információ a programról itt érhető el.

A programban részt vevő országok

Támogatható országok jelenleg:

További résztvevők:

Kérjük, olvassa el az Európa a polgárokért programról és a pályázás feltételeiről szóló programismertetőt is.

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás