napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

EFOP-3.1.10-16

Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívás

Pályázati támogatás iskoláknak, oktatási intézményeknek, melynek keretében 20-30 millió forintos vissza nem térítendő pályázati támogatás igényelhető. A pályázat célja a középfokú végtezzség megszerzének és a továbbtanulás lehetőségeinek támogatása. A pályázat keretén belül minden olyan kezdeményezés támogatható, melyek ezen célok megvalósítását segítik elő.  A rendelkezésre álló keretösszeg 3,5 milliárd forint, melyen várhatóan cc. 150 oktatási intézmény osztotik. Ismerje meg pályázati lehetőségeit és kérjen ingyenes előminősítést!

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása

A pályázati kiírás kivonata

A pályázat alapvető célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése, mely hozzájárul a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növeléséhez, a felsőfokú, vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának növeléséhez, valamint az EFOP célkitűzéseinek a teljesüléséhez.

Kiknek ajánljuk? Olyan középiskoláknak, akik kiemelten foglalkoznak vagy kívánnak foglalkozni halmozottan hátrányos vagy hátrányos helyzetű tanulóik tanulási fejlesztésével, a diákok közösségi életének erősítésével.  A pályázat kiemelt célja közé tartoznak a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének emelése, a tanulói lemorzsolódás megakadályozása egyaránt tartoznak

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

1) gimnázium,

2) szakgimnázium,

3) szakközépiskola,

4) kollégium, továbbá

5) az Nkt. 20. § (1) bekezdés szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:

– egységes iskola, vagy összetett iskola,

– közös igazgatású köznevelési intézmény.

Jelen felhívás keretében az Nkt. szerinti azon nevelési, oktatási intézmények vonatkozásában nyújtható be támogatási kérelem, amelyek az alábbi szervezetek fenntartásában állnak:

1) Központi költségvetési szerv: GFO 312

2) Központi költségvetési irányító szerv: GFO 311

3) Egyházi szervezet technikai kód: GFO 559

4) Közalapítvány: GFO 561

5) Egyéb alapítvány: GFO 569

6) Egyházi fenntartó: GFO 552

7) Bevett egyház: GFO-kód: 551

8) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy: GFO-kód: 555

9) Egyesület, alapítvány: GFO 562, 563

10) KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság: GFO 572

 

A rendelkezésre álló forrás

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,5 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 116-175 db.

 

A pályázati támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió Ft, maximum 30 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A programba bevont tanulók számától függően:

15 fő esetén legfeljebb 20 millió Ft

16-18 fő esetén legfeljebb 21,6 millió Ft

19-21 fő esetén legfeljebb 25,2 millió Ft

legalább 25 fő bevonásával maximum 30 millió Ft

 

Milyen tevékenységekre fordítható a támogatás?
Befogadó iskolai környezet kialakítása, hálózati tanulás segítése
Tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében (a tanuló egyéni fejlesztési tervében meghatározottak szerinti tantárgyak, eredmények felülvizsgálata legalább negyedévenként)
Igazolatlan hiányzások számának csökkentése a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók körében
Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása stb.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA

Befogadó iskolai környezet kialakítása, hálózati tanulás segítése

A célcsoportba tartozó tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazása.

Pedagógiai program átdolgozása, mely tükrözi az adott köznevelési intézmény által kifejlesztett, az egyéni tanulói igényekre reagáló újszerű tanulási útvonalat biztosító gyakorlat működtetését.

Intézmények közti kapcsolatok megerősítése stb.

Tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében

Tanulók mentorálása.

Bemeneti kompetencia- vagy részképesség-mérés elvégzése stb.

Igazolatlan hiányzások számának csökkentése, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása a tanulók körében stb.

Tudja meg, milyen esélyekkel indul a pályázaton!

Regisztráljon most ingyenes előminősítésünkre és tudja meg, milyen esélyekkel indul a pályázaton! Az ingyenes előminősítés mellett ügyfeleinknek biztosítjuk a támogatást szabályozó jogszabályokat és útmutatókat, azok mindenkori módosításait és változási tervezeteit.

A regisztrációs űrlap kitöltésével rögtön elérhetővé válik Ön számára a pályázati kiírás részletes dokumentációja is. Szakértőink már és részletekbe menően elolvasták,  így az űrlap kitöltésével személyre szabottan tudnak támogatást nyújtani a felmerülő kérdésekben.

 

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás