napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

Akár 50 000 000 Ft támogatás is elnyerhető sikeres pályázat esetén. A kiíró szándéka a munkavállalói és munkáltatói tudatosság növelése, a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztése

A pályázat címe: GINOP-5.3.5-18 Munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek

A pályázat célja: a vállalkozások munkaerőpiaci alkalmazkodóképességének fejlesztése, társadalmi felelősségvállalás erősítése és szolgáltató szerepének növelése, illetve a szociális partnerek társadalmi és munkaerőpiaci szerepvállalásának erősítése, képviseleti erejének növelése, kapacitásaik fejlesztése.

A támogatás mértékeminimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft forint közötti vissza nem térítendő támogatás. Az igényelhető támogatás maximális mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 %-a.

Mire lehet költeni a támogatást?

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek

a) Szakmai, módszertani fejlesztések a felhívás 1.1 pontjában felsorolt témák valamelyikéhez kapcsolódóan (az alpontok mindegyike kötelező tevékenység):
aa) foglalkoztatási, munkaerőpiaci, munkajogi, munkaügyi témájú tanulmányok, hatásvizsgálatok, elemző tanulmányok készítése; ab) adatgyűjtés és adatfeldolgozás;

ac) a munkaerőpiaci kihívás kezelését célzó megoldási javaslat, módszertan kidolgozása a kutatások/elemzések eredményein alapulva.

b) Szakmai, módszertani fejlesztések publikálása, terjesztése, kapcsolódó kampányok megvalósítása (a ba) és bb) pont kötelező, valamint a bc) – bd) alpontok közül minimum egy altevékenység megvalósítása kötelező):
ba) a projekt szakmai tartalmának, eredményeinek, javaslatainak megosztása a célcsoporttal (munkáltatók és vagy munkavállalók, szakmai partnerek, egyéb érintett célcsoportok); bb) a szakmai, módszertani fejlesztések, javaslatok elérhetővé tétele online szakmai felületeken; bc) egyéb célzott szemléletformáló és/vagy információs kampányok megvalósítása; bd) javaslatcsomag készítése a döntéshozók részére, összefüggésben az adatfelvétellel és elemzésekkel.

c) Projekt előkészítési tevékenységek (az alpontok mindegyike kötelező tevékenység):
ca) megvalósíthatósági tanulmány készítése, melynek terjedelme mellékletekkel együtt nem haladhatja meg az 1 szerzői ívet; cb) szakmai, módszertani fejlesztések terv elkészítése, mely kísérleti (pilot) projekt megvalósítása esetén tartalmazza a kísérleti projekttervhez kapcsolódó módszertanát is (terjedelme nem haladhatja meg a 2 szerzői ívet – kísérlet (pilot) projektterv esetén, egyéb esetben 1 szerzői ív), lektorálása.

d) Kísérleti (pilot) projekt megvalósítása, a kidolgozott megoldási javaslat, módszertan gyakorlati alkalmazásának kipróbálása a célcsoport bevonásával (30 millió Ft igényelt támogatás, vagy azt meghaladó támogatási kérelem esetén kötelező) az alpontok közül legalább három kötelezően megvalósítandó tevékenység:
da) célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenységek (toborzás, kiválasztás, bevonás); db) módszertan részletes kialakítása, kipróbálása, adaptálása; dc) képzés; dd) szolgáltatás, tanácsadás munkavállalók számára; de) szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára; df) szolgáltatásfejlesztés dg) tájékoztató rendezvények, kampányok szervezése; dh) tájékoztató anyagok, információs füzetek készítése; di) a kísérleti projekt tapasztalatainak strukturált feldolgozása, értékelése és közzététele.

e) Szociális partnerek kapacitásfejlesztése:
ea) szakmai gyakornok biztosítása a szociális partnereknél történő foglalkoztatás és munkaerőpiaci tapasztalatszerzés, valamint a szervezetek fiatalabb generációk irányába történő nyitásának megvalósítása érdekében;

f) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Kik nyújthatnak be pályázatot?

a) Önállóan, konzorciumvezetőként, vagy konzorcium tagként az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett, létesítő okiratuk szerint munkavállalói érdekképviseleti szervezetek és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek (a továbbiakban együtt: szociális partnerek), valamint ezek szövetségei, köztük az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény alapján törvénnyel létrehozott Ágazati Párbeszéd Bizottságokban tagsággal rendelkező munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint ezek szövetségei.

b) Konzorciumi tagként a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények, továbbá kutatóintézetek, kutatással foglalkozó nonprofit szervezetek (GFO kód: 312, 552, 561, 562, 563, 569, 572, 573, 599)

A munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek közösen vagy önállóan egyaránt benyújthatnak támogatási kérelmet.

Jelen Felhívás keretében a konzorcium tagjainak maximális száma 4 db.

Gazdálkodási forma szerint pályázhat: 

Egy szervezet önállóan vagy konzorciumvezetőként csak két támogatási kérelmet nyújthat be. Egy szervezet konzorciumi tagként maximum 4 projekt kapcsán nyújthat be támogatási kérelmet. Egy szervezet összesen maximum 4 támogatott projektben vehet részt.

A projekt területi korlátozása

A felhívás keretében az ország hat kevésbé fejlett (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) régiók területén hatást kifejtő projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.
A projekt megvalósítása során a kísérleti (pilot) projektelembe bevont munkáltatóknak az ország hat kevésbé fejlett régiójának egyikében székhellyel, vagy telephellyel kell rendelkeznie.

A projekt végrehajtására rendekezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően a megvalósításra legalább 12 hónap, amennyiben a projekt keretében kísérleti (pilot) projektelem is megvalósul legfeljebb 24 hónap, ha a projektben kísérleti (pilot) projektelem nem valósul meg abban az esetben maximum 18 hónap áll rendelkezésre.

Határidő meghosszabítva: 2020. február 5-ig!!

Jelentkezzen most ingyenes előminősítésére!

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás