napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

Összefoglaló a pályázatról

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA
A Földművelésügyi Minisztérium

PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA: FM-LSZF/2017-01

A PÁLYÁZAT CÉLJA
Magyarország hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos céljainak elérése – úgy, mint a hazai hulladékgyűjtési és -hasznosítási arányok folyamatos javítása, az Európai Unió erre vonatkozó elvárásainak teljesítése – érdekében elengedhetetlenül fontos a lakosság ezzel kapcsolatos szemlélet- és gondolkodásmódjának megváltoztatása

Cél a lakosság körében a felelős, környezettudatos magatartás és gondolkodás, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, a környezeti nevelés. Helyi szintű, a helyi adottságokhoz és körülményekhez, valamint igényekhez igazított projektek megvalósítását várja el a kiíró.

city-sky-boardwalk-urban

 

A TÁMOGATÁS FORMÁJA
Vissza nem térítendő, a támogatási szerződés megkötését követően egy összegben, támogatási előleg formájában (egy összegű előfinanszírozás) kerül kifizetésre, utólagos elszámolási kötelezettség mellett

 TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK
1. A pályázat keretében megvalósítható
a. a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésével,
b. a hulladékok keletkezésének megelőzésével és
c. a hulladékká vált anyagok újrahasznosításával illetve újrahasználatával
kapcsolatos projekt (a továbbiakban: projekt).

2. A projekt
a. a környezeti nevelésre,
b. a környezettudatosság erősítésére,
c. a felelős magatartás és az ahhoz szükséges információk megismerésére és elsajátítására
kell, hogy irányuljon.

 

3. A pályázatból megvalósítható projekt többek között
a. belföldön megtartott, belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, belföldi székhelyű jogi személyek részére szervezett, témához szervesen illeszkedő rendezvény (pl. workshop, kiállítás, szakmai tájékoztató fórum, konferencia, vetélkedő) és/vagy
b. belföldi vagy Magyarországgal közvetlenül szomszédos országba szervezett, a pályázat céljához illeszkedő tanulmányút (de kizárólagosan tanulmányút nem elfogadható!) és/vagy
c. kiadvány (pl. különböző információs, tájékoztató anyagok, de szórólap elkészítése nem felel meg a pályázat elvárásainak),
amely a lakosság egy részét vagy egy speciális célcsoportot (pl. települési, járási, megyei vagy régiós szinten, társadalmi réteget vagy korosztályt) szólít meg.

A projektet a nyertes pályázó köteles népszerűsíteni, amelynek eszköze lehet többek között média-megjelenés helyi, regionális vagy országos médium (pl. PR-interjú, banner, rádió-, televízió-megjelenés, internetes hirdetés), egyéb reklámfelület (plakát stb). A nyertes pályázó köteles a Támogatót minden esetben feltüntetni minden nyomtatott vagy internetes hirdetésben, bannerben, egyéb reklámfelületen.

Bármely papír alapon a pályázó által készített/készíttetett népszerűsítő kiadvány, kizárólag újrahasznosított papírból készülhet, amely tényt pályázó köteles igazolni.

PÁLYÁZATI KERETÖSSZEG
A pályázati keretösszeg: bruttó 200.000.000 Ft, azaz bruttó Kettőszázmillió forint.

TÁMOGATÁS INTENZITÁSA
A támogatás intenzitása: 100 %

ÖNERŐ
A pályázathoz saját forrás (önerő) biztosítása nem szükséges.

AZ IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS MINIMUM ÉS MAXIMUM ÖSSZEGE
1. A támogatási minimum összege: bruttó 500.000 Ft, azaz bruttó Ötszázezer forint.
2. A támogatási maximum összege: bruttó 3.000.000 Ft, azaz bruttó Hárommillió forint.

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA
A pályázati felhívás közzétételét követő naptól – legkésőbb 2018. március 31. napjáig.

KIK PÁLYÁZHATNAK?

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE
1. A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás elnyerésére pályázatot nyújthatnak be:
a. a jelen pályázati felhívás megjelenése előtt legalább 12 hónappal korábban Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek, alapítványok (Civil tv. 2. § 6. pont b) és c) bekezdés)
b. magyarországi önkormányzatok (települési és területi),
c. a http://egyhaz.emmi.gov.hu/ címen elérhető listában szereplő, magyarországi bejegyzéssel rendelkező egyházak.

 

A BENYÚJTÁSI IDŐSZAK KEZDETE ÉS VÉGE
1. A benyújtási időszak kezdete: 2017. augusztus 28.
2. A benyújtási időszak vége: 2017. szeptember 28.

 

Kérjen most ingyenes előminősítést és teljes körű tájékoztatást!

Ossza meg másokkal is a lehetőséget!

 

További információért keressen minket e-mailben:

Címzett: Cserjési András

E-mail: cserjesi.andras@napitender.hu

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás