napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

GINOP-1.2.2-16

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

5-25 millió forintos támogatás mikro-, kis és középvállalkotások részére. A pályázaton legnagyobb eséllyel gyártó-,  vagy feldolgozóipari cégek és kis településen (10 ezer fő alatt, szabad vállalkozási zónában) működő cégek indulnak legnagyobb eséllyel, amennyiben elérték a 10 M Ft éves árbevételt az utolsó üzleti évben. Ismerje meg részletesen pályázati lehetőségeit és kérjen ingyenes előminősítést!

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

A pályázati felhívás kivonata

Magyarország Kormányának felhívása a mikro-, kis és középvállalkozások (továbbiakban: KKV) kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a KKV-k versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a KKV-k együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 5 millió Ft és 25 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

– A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 12,5 millió Ft összegű előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:

– a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,

– a projekt fizikai befejezését követő két évben növelik nettó árbevételüket.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

c) Információs technológia-fejlesztés.

d) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

mikro-, kis-, és középvállalkozások;

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó8 vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

A támogatást igénylőnek a), b), c) pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

c) szövetkezetek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól lehetséges.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a

Határidő: Folyamatos

Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium

Tudja meg, milyen esélyekkel indul a pályázaton!

Regisztráljon most ingyenes előminősítésünkre és tudja meg, milyen esélyekkel indul a pályázaton! Az ingyenes előminősítés mellett ügyfeleinknek biztosítjuk a támogatást szabályozó jogszabályokat és útmutatókat, azok mindenkori módosításait és változási tervezeteit.

A regisztrációs űrlap kitöltésével rögtön elérhetővé válik Ön számára a pályázati kiírás részletes dokumentációja is. Szakértőink már és részletekbe menően elolvasták,  így az űrlap kitöltésével személyre szabottan tudnak támogatást nyújtani a felmerülő kérdésekben.


Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás