napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

50 millió Ft támogatás falusi turizmusra és vendéglátásra

 

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 50.000.000 Ft.
Maximális alaptámogatási intenzitás: 50%

A támogatás maximális mértéke a fejlesztés helye szerinti település(ek)re vonatkozóan:

A pályázat a vidéki térségben működő, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők, nem mezőgazdasági tevékenységeinek továbbfejlesztését támogatja. Az intézkedés kiemelten támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 35,94 milliárd forint.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 700-1000 db.

 

Önállóan kizárólag a nem mezőgazdasági termelő és szolgáltató, vagy nem mezőgazdasági (Annex 1) élelmiszer feldolgozást célzó tevékenységek fejlesztését szolgáló beruházások, ezen belül:

a) falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódó ingatlan építése, szerzése, bérlése – a lízinget is beleértve – vagy fejlesztése;
b) falusi turizmushoz, vendéglátáshoz kapcsolódo új gépek és berendezések vásárlása vagy lízingelése, az adott eszköz piaci értékének erejéig.

Kötelező az üzleti tervben megjelölt fejlesztéshez kapcsolódó, legalább egy beruházás megvalósítása (pl. új gép, berendezés vásárlása, immateriális beruházás).

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A művelet keretében azon tevékenységek hangsúlyosabbak, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a mezőgazdasági tevékenységhez, de ez nem feltétele a támogatásnak.
Támogatható falusi- vagy egyéb szálláshelyhez kapcsolódó:

  • szolgáltatásfejlesztés (Falusi vendégasztal kialakítása, étkeztetéshez szükséges tálaló-, melegítő-, főzőkonyha fejlesztése, kialakítása; étkező helyiség felújítása, férőhely bővítése; étkezőbútorok beszerzése, kivéve a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéséhez kapcsolódó fejlesztés),
  • technológiafejlesztés (konyhai gépek, eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, raktár, hűtőkamra kialakítása, fejlesztése, kivéve a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéséhez kapcsolódó fejlesztés),
  • műhely vagy bemutató tér kialakítása,
  • interaktív bemutatók tartásához szükséges fejlesztések,
  • árusító helyek/csatornák kialakítása, fejlesztése,
  • kapcsolódó hardver- és szoftver fejlesztések,
  • aktív turizmus és szabadidősport (természetjáró, lovas, kerékpáros, túra-kenu, vitorlás, sí) igényeit kielégítő szolgáltatás kialakítása és fejlesztése,
  • a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó termékfejlesztés

 

Nem támogatható tevékenységek
a) mezőgazdasági termék elsődleges élelmiszer-feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés;

 

Amennyiben a projekt keretében falusi szálláshely kialakítása valósul meg, a projekt előfeltétele a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által kiadott nyilatkozat.

 

A projekt területi korlátozása
A projektek megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség.

Támogatást igénylők köre
1. Aktív mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

– a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
– a támogatással érintett tevékenysége nem Annex I. termék feldolgozására irányul.

2.  Mikrovállalkozásnak minősülő aktív mezőgazdasági termelő, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

– a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;
– székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen van;
– rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;
– a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

3. Természetes személy abban az esetben jogosult a támogatásra, aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

– a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől a 3. és 4. számú mellékletekben felsorolt településen életvitelszerű tartózkodási hellyel rendelkezik és 18. életévét betöltött természetes személy.
– bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat

4. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikrovállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

– a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
– a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
– a támogatással érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő,
– bizonyítottan agroturisztikai tevékenységet folytat.

 

Cserjési András
Pályázatíró szakértő, közgazdász
Napitender.hu – A tájékozottság nyertessé tesz
Tel: +36 20 267 95 57
E-mail: cserjesi.andras@napitender.hu
Web: www.napitender.hu

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás