« Vissza a hírekhez

A magyar kultúráért és oktatásért pályázat

Megjelentek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2020. évi külhoni támogatásaira vonatkozó pályázati kiírásai. Ezek közül talán a legfontosabb:

A magyar kultúráért és oktatásért központi pályázati kiírás 2020.

A magyar kultúráért és oktatásért pályázat célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

A magyar kultúráért és oktatásért pályázat megvalósítási időszaka: 2020. január 1. – 2020. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.

Benyújtási határidő: 2020. január 31. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

A teljes támogatási keretösszeg 1.000.000.000,-Ft.
Az igényelhető támogatás mértéke: 500.000,- Ft – 10.000.000, -Ft közötti támogatási
összeg.
– A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
– A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben,
utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.
– A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A magyar kultúráért és oktatásért pályázat benyújtására jogosultak köre

A BGA tv. 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be 2017.
december 31. előtt bejegyzésre került szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi,
szlovéniai és magyarországi székhelyű

a) civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, települési, területi és nemzetiségi
önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,
valamint állami fenntartású jogi személy, melynek létesítő okiratában felsorolt tevékenységei
összhangban vannak a pályázati kiírás céljaival,
b) kizárólag a 2.2. pont szerinti támogatási célokra: gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző
jogi személy (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és
középvállalkozás, ide nem értve az egyéni vállalkozót,
c) egyházi jogi személy, határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti,
nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye
(a továbbiakban együtt: pályázó).

A pályázat alapján támogatható tevékenységek

1. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok
támogatása, így különösen:
 a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző
programok, sport és szórványprogramok,
 egyházi programok (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek),
 magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok,
 szakképzést végző oktatási intézmények programjainak,
 magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások,
konferenciák, tanulmányi versenyek és szaktáborok,
 amatőr és hivatásos színházi produkciók,
 a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását elősegítő, azt
fejlesztő kulturális programok
támogatása.

2. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás
támogatása, így különösen:
 magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás,
 szakmai kiadványok,
 honlap létrehozásának és fejlesztésének
támogatása.

További információért írjon nekünk az alábbi e-mail címre vagy hívjon minket az alábbi számon:

Cserjési András
Pályázatíró szakértő, közgazdász
Napitender.hu Kft. – A tájékozottság nyertessé tesz
Tel: +36 20 267 95 57