A Napitender.hu ügyvezető szakértője projekttervezés, projektírás témában tartott órákat a méltán híres és elismert hazai egyetemen

Igazi élményt és még annál is nagyobb megtiszteltetést jelentett számunkra, hogy Magyarország jelenleg egyik legjobb egyetemére kaptunk meghívást 2018 szeptemberében nem is egy, hanem több alkalommal.  A látogatások apropóját az adta, hogy ügyvezetőnk, Cserjési András felkérést kapott arra, hogy projektírás, projekttervezés témában tartson elméleti, de egyben gyakorlati ismereteket is közvetítő órákat a Budapesti Corvinus Egyetem harmadéves, kommunikáció szakos hallgatóinak, mely felkérésnek nagy örömmel és a lehetőségtől megtisztelve tett eleget.  Az elméleti és főként gyakorlati projektmenedzsment tudást, tapasztalatot rendkívül hasznosnak ítéli meg a piac manapság, hiszen egyrész felértékelődött a projektmenedzsmnet és projekttervezés szerepe a munkaerőpiacon. Másrészt egyre több vállalkozás keres olyan szakembereket, akik otthon vannak nemcsak az uniós pályázati piacon, de az adott vállalat vagy vállalkozás belső, pályázati forrásokat nem érintő potenciális projektjeit, azok tervezését és lebonyolítását illetően is.  A Napitender.hu számára is nagyon előnyös volt az egyetemen felkeresése, hiszen számos szakember „palánta” álláspontját és kreatív gondolatait ismerhettük meg ezekben a napokban az egyes projekteseteket feldolgozó témákban, összesen mintegy 70 fő hallgató vett részt óráinkon.

Az órák első szakaszának fő célja a projekt fogalmának és ösztönzőinek tisztázása volt gyakorlati példákkal, azok különböző szempontú elemzésével kiegészítve. Cserjési András senior pályázatíró szakértőként is kiemelte, hogy az alapfogalmak meghatározását követően a projekttervek alapvető sarokpontja a projektcélok, várható eredmények és projektbeli tevékenységek egyes szintjeinek közös áttekintése nagyon lényeges, hiszen elengedhetetlen az egyes célok és tevékenységek logikai összehangolása és tervszerűvé tétele. Mindezek szakszerű megkomponálásához a legjobb módszer az USA-ból származó logikai keretmátrix használata a projekttervezés legelső fázisában, hiszen jól láthatóan mutatja meg számunkra a stratégiai célok, a projektcélok, a várható eredmények és projekttevékenységek összefüggéseit, indikátorait (mutatószámok), utóbbi mérőszámait és az adott projekttel kapcsolatos előfeltevéseket. Az órákon nagy hangsúly került a kockázatelemzésre is, hiszen ma már ez alapkövetelmény bármilyen projekt megtervezésénél. A projekt kockázatait már a tervezés első lépései között azonosítani, rangsorolni kell, kiegészítve bekövetkezésük valószínűségének becslésével és a kezelési, illetve megelőzési stratégiák kidolgozásával együtt.

Cserjési András, a Napitender.hu ügyvezetője a Budapesti Corvinus Egyetemen 2018. szeptember 18-án

A projekttevékenységek meghatározása során alapvető jelentőségű az egyes tevékenységek helyes sorrendjének megtervezése úgy, hogy a lehető legnagyobb logikai kapcsolat álljon fenn közöttük. Az órákon ezekkel kapcsolatban ismertetésre kerültek konkrét gyakorlati megoldások és módszerek is. Az időtervezésnél Cserjési András kiemelte az időrendi mátrix alkalmazásának jelentőségét. A költségtervezési módszerek közül a tevékenységalapú költségtervezés került fókuszba, hiszen ez a legjobb ismert módszer a „megérzés” vagy előzményalapú költségvetés helyett. Mind a tevékenységtervezés, mind a projekt időbeli és költségvetési tervezését gyakorlati projekt esetek vizsgálatával is elemezték a résztvevők. A Napitender.hu-t jó ideje vezető szakember mindezek mellett hosszan beszélt a megfelelő, a projekt céljainak elérését leginkább szolgáló sok személyiségjegyű és tudáselemű projektcsapat kialakításának legfontosabb ismérveit.

A szemeszter végére a kurzus hallgatóinak 4-6 fős csapatokban kell egy általuk tervezett, kész projektet megvalósítani. Nagyon szurkolunk a diákoknak, hogy minél eredményesebb és hosszú távon is fenntartható projektek valósulhassanak meg úgy, hogy a hallgatók gyakorlati tudása a lehető legnagyobb mértékben és minőségben gyarapodjon a gyakorlati projekttervezés és megvalósítás által. Köszönjük még egyszer a Budapesti Corvinus Egyetem meghívását. Munkánkkal és tapasztalatunkkal szívesen állunk az egyetem rendelkezésére máskor is.

A Napitender.hu csapata