napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

30 000 000 Ft (harmincmillió forint) támogatást nyert el ügyfelünk az EFOP-3.3.7-17 kódszámú, A(z) Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben c. pályázaton.

Szívből gratulálunk, különösen azért mert egy hátrányos helyzetű térségben (Borsod) működő kistelepülési iskoláról van szó: EFOP-3.3.7-17-2017-00003 azonosítószámú projekt. Kiíró: Emberi Erőforrások Minisztériuma. Nyertes pályázó neve: GÖNCRUSZKAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG – Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola.

pexels-photo-256468

A PROJEKTRŐL:

A projekt célja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Göncruszka településen található, Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola és Óvoda általános iskolai részének szakmai (pedagógiai módszertan, gyakorlati alkalmazás továbbfejlesztése) és részben infrastrukturális fejlesztése. Göncruszka község Miskolctól 60 kilométerre, északkeletre a Gönci járásban található. A település lakossága mintegy 700 fő, a környező településekkel együtt a projekttel érintett személyek száma több ezer fő. A legközelebbi város Gönc (4 km), környező települések Hejce (7 km) és Vilmány (4 km). Célunk az iskolán belüli nem formális és informális programok fejlesztése és minél gyakoribb alkalmazása, a programok működtetéséhez szükséges és még hiányzó feltételek megteremtése valamint azok megvalósítása révén a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása Göncruszkán nemcsak a helyi, de a környék településeiről idejáró diákok számára is. A célcsoportba tartozó diákok Göncruszka és főként a környékbeli kistelepülések halmozottan hátrányos, általános iskolás korban lévő tanulói közül kerülnek ki. A bevonásra kerülő tanulók létszáma: a teljes projekt során 2 év alatt mintegy 200 tanuló kerül bevonásra, ezek közül 60-80 fő (a teljes létszám 30-40% hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (a 7-14 éves korosztály tagjaiból kiválasztva). A projekt által szeretnénk biztosítani pedagógusaink folyamatos szakmai fejlődését, az ehhez szükséges tartalmi, módszertani fejlesztéseket (informális tanulási formák, élménypedagógiai tevékenységek), az egyre magasabb oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférést az intézményünket választó diákok számára. A projekt során kiemelten fontosnak tartjuk, hogy intézményünk oktatási tevékenységének mindennapos része legyen a tanulói kompetenciák – elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív készségek fejlesztése, az ezeket a célokat szolgáló tevékenységek. Ennek érdekében vállaljuk egy tematikus keretrendszer kifejlesztését, mely az alap- és kulcskompetenciák, továbbá munkaerő-piaci kompetenciák erősítését szolgálják elsősorban. A kidolgozandó keret lehetőséget fog biztosítani arra, hogy több éven át keretet biztosítson arra, hogy a Nemzeti Alaptantervhez (szakpolitikai dokumentum) és a köznevelési intézmény pedagógiai programjához kapcsolódó, tanórán kívüli, élménypedagógiai módszerekkel támogatott, tanulási alkalmak lebonyolításra és hosszú távú iskolai bevezetésre kerülhessenek. A projekt során a tematikus keret alapján részleteiben is kidolgozzuk az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek pontos és egzakt tartalmát. Ennek célja, hogy a gyermekek értékteremtő együttműködési készségének fejlesztése játékos jelleggel, célra irányuló tevékenységeken keresztül valósulhasson meg (pl.: drámamódszer, vita, négysarkos módszer). A projekt lényeges elemei a közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése és gyakorlati alkalmazása. Úgy véljük, 2017-ben kiemelkedőn lényeges a gyerekek szociális és állampolgári kompetenciáinak fejlesztése is: ennek keretében a konfliktuskezelés, együttműködő magatartás, környezet és az emberi közösségek harmonikus viszonyáért felelősségvállalás, másság elfogadása, empátia, kapcsolatteremtés, saját identitásától és képességeitől eltérő tulajdonságok toleranciája, önfejlesztő képesség, önbizalom, önbecsülés képessége, szabálykövetés, szabályalkotás képessége kialakítása. A programban folyó szakmai munka bemutatása a szülők és együttműködő partnereink (Szendrői Általános Iskola) részére rendszeres és visszacsatolásos (szülők, tanulók, pedagógusok visszajelzései) jellegű lesz a projekt eredményeinek terjesztése érdekében. A projekt eredményes lefolytatása érdekében szükséges ingatlanfejlesztés végrehajtása is. Alternatív oktatási tér kialakítását tervezzük: gyógypedagógiai foglakozások, fejlesztő foglalkozások, kézműves foglalkozások számára ingatlanrészek felújítása szükséges. Egy meglévő épület tetőszerkezetének cseréje, vizesblokk kialakítása, fűtés korszerűsítése, meglévő nyitott terasz zártcsoport szobává való alakítása valósulhat meg a projekt által. Olyan elfogadó és befogadó iskolát szeretnénk a továbbiakban is, amelyben világosan megfogalmazott célok és elvárások jellemzik a társas kapcsolatokat, ahol mindenki megtalálja örömét a munkában – gyerek – pedagógus-szülő egyaránt, ahol a gyermeki kíváncsiságot megőrizzük, az életkori sajátosságokat figyelembe véve foglalkozunk a gyerekekkel, ahol a kompetencia, és a tudás alapú oktatás, valamint a konstruktív pedagógiai módszerek segítségével fejlesztjük tanulóink kompetenciáit. Támogatjuk a gyermekek személyiségfejlesztését, ennek érdekében széleskörű szabadidős programokat ajánlunk, valamint felmenő rendszerben fontosnak tartjuk az egész napos intézmény-modell kialakítását. A projekt 2017 őszétől mintegy 26 hónap alatt kerül megvalósításra.

Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola

 

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás