VINOP-1.2.1-21 A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

Pályázok köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 

Gazdálkodási formakód szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
228 Egyéni cég
231 Egyéni vállalkozó

 

Az alábbi TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházások nem támogathatok.

 

Támogatott tevékenységek:

Technológia fejlesztés beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

Infrastruktúra és ingatlan fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el). Építési beruházási szakértő nyilatkozatát csatolni szükséges annak alátámasztására, hogy az infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó részletes (munkanemekre bontott) építési költségbecslés reális. Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag kamarai tagsággal rendelkező, a szakvélemény kiállításakor érvényes SZB (építési beruházási szekértői szakterület) jogosultsággal rendelkező építési beruházási szakértő nyilatkozata fogadható el.
Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).
Képzési szolgáltatások igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).
Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (a projekt keretében max 10 MFT érheti el).
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
Projekt-előkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és a kötelezően megvalósítandó tevékenység

 

Támogatási intenzitás:

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében (a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év, amely az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre)

 

Igényelhető támogatás: min. 10.000.000 Ft – max. 629.300.000 Ft.

A felhívás tervezet itt érhető el.

 

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: napitender@napitender.hu vagy +36 20 267  95 57-es telefonszámon.

Cserjési András, szakmai vezető