GINOP Pályázatok

Aktuális GINOP pályázatok vidéki vállalkozásoknak.

GINOP-1.3.6-17 – Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása

A pályázat célja:

A kiírás célja, a vállalkozások ösztönzése annak érdekében, hogy a kkv-k egyre szélesebb köre vegye igénybe ezeket a szolgáltatásokat (logisztikai), számoljanak azok éves költségeivel az üzleti terveikben, elősegítve, hogy az így felszabaduló szabad kapacitásaikat a fő tevékenységük ellátására csoportosíthassák át.

Kiknek szól?

Elsősorban export tevékenységeket végző vállalkozásoknak, akik jelenleg csak drágán vagy egyáltalán nem tudják eljuttatni termékeiket a külföldi piacokra.

Mekkora a támogatás összege?

Minimum 5 M Ft, maximum 25 M Ft támogatás nyerhető el. A támogatás intenzitása 50%.

Kiknek ajánljuk?

3 lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozásoknak, a vállalkozás tekintetében a statisztikai létszám min 1 fő volt az utolsó lezárt évben.

Tudja meg, hogy Ön mekkora esélyekkel indul a pályázaton! Kérjen most ingyenes pályázati előminősítést az alábbi űrlap kitöltésével!

településnév
pl: GINOP-1.3.6-17

GINOP-6.1.6-17 – Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

A pályázat célja:

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára, ezáltal a kkv-k versenyképességének növelése a kiírók szándéka. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják elérni, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Kiknek szól?

Munkahelyi képzéseket tervező vidéki kisvállalkozások számára.

Mekkora a támogatás összege?

Minimum 3 M Ft, maximum 50 M Ft támogatás nyerhető el. A támogatás intenzitása 50-60%.

Kiknek ajánljuk?

3 lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozásoknak, a vállalkozás tekintetében a statisztikai létszám min 3 fő volt az utolsó lezárt évben.

Milyen képzések támogathatóak?

A képzések lebonyolíthatóak belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként.
A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:
aa) OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések – “a” képzési kör
ab) Kombinált nyelvi képzés, illetve egyéb nyelvi képzés – “c” képzési kör
ac) egyéb szakmai képzések – “b” képzési kör
ad) egyéb képzés – “d” képzési kör
ae) Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések (pl. hatósági-, közbeszerzési tárgyú képzések)

Tudja meg, hogy Ön mekkora esélyekkel indul a pályázaton! Kérjen most ingyenes pályázati előminősítést az alábbi űrlap kitöltésével!

településnév
pl: GINOP-1.3.6-17

GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

A pályázat célja:

A pályázat fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

Kiknek szól?

Képzéseket tervező nagyvállalatok számára.

Mekkora a támogatás összege?

Minimum 10 M Ft, maximum 100 M Ft támogatás nyerhető el. A támogatás intenzitása 50-60%.

Kiknek ajánljuk?

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
a) nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és
b) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
c) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatható tevékenységek:

1) Képzések lebonyolítása belső képzésként (max. 20%) vagy vásárolt szolgáltatásként;
2) Képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;
3) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.
4) Vállalati HR stratégia humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó részének (a továbbiakban: HR fejlesztési stratégia), kidolgozása, amennyiben ilyennel még nem rendelkezik.
5) HR fejlesztési stratégia keretében eljárások, intézkedések kidolgozása vagy továbbfejlesztése az alábbiak vonatkozásában:

– hátrányos helyzetű munkavállalók elérésének, képzésbe vonásának és képzésben tartásának stratégiái;
munkahelyi képzés sikeres teljesítéséhez kapcsolódó szakmai előmeneteli vagy egyéb jutalmazási megoldások lehetősége;
– a munkavállalók digitális kompetenciáinak, illetve a munkakörük ellátásához szükséges általános és speciális informatikai felkészültség biztosítása.

Tudja meg, hogy Ön mekkora esélyekkel indul a pályázaton! Kérjen most ingyenes pályázati előminősítést az alábbi űrlap kitöltésével!

településnév
pl: GINOP-1.3.6-17

GINOP-8.3.1-16 – Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése: 0%-os hitel

A pályázat célja:

KKV-k versenyképességének növelése, korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése és bővítésének támogatása, mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

Kiknek szól?

Azon egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, szövetkezetek részére, akik az alábbi tevékenységeket szeretnék külső forrás bevonásával megvalósítani:

 • Beruházási tevékenység
 • Használt eszköz beszerzése
 • szálláshely-fejlesztés;
  – vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése;
  – nagy vonzerejű fürdők fejlesztése;
  – tematikus parkok kialakítása és fejlesztése;
  – a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló turizmus fejlesztését is;
  – üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken.
 • Mobileszköz vásárlás
 • Gépjármű vásárlás az alábbiak szerint finanszírozható:
  – TEÁOR kód alapján a cég legyen finanszírozható – az alábbi TEÁOR tevékenység szerint eleve kizárt ágazatok:
  – TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítás
  – TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítás

Hiteldíjak: Kamat: 0% per év

Mekkora a támogatás összege?

Minimum 1 M Ft, maximum 100 M Ft támogatás nyerhető el.

Kiknek ajánljuk?

– egyéni vállalkozók,
– gazdasági társaságok,
– szövetkezetek részére

Tudja meg, hogy Ön mekkora esélyekkel indul a pályázaton! Kérjen most ingyenes pályázati előminősítést az alábbi űrlap kitöltésével!

településnév
pl: GINOP-1.3.6-17

GINOP-5.2.7-17 – Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

A pályázat célja:

A pályázat célja a GINOP-5.1.9-17 felhívás keretében felkészített fiatalok által létrehozott vállalkozások induló költségeik támogatása 2-3 millió forinttal.

Kiknek szól?

Vállalkozási ötlettel rendelkező fiatalok, aki tőke hiányában eddig nem tudták elindítani, megvalósítani elképzeléseiket.

Fontos!

A támogatást igénylők köre:
a) Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon támogatást igénylők, akik, vagy amelyek:
aa) A GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatalok, illetve 25-30 év közötti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál álláskeresőként regisztrált fiatalok által létrehozott vállalkozások.
ab) A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP 5.1.9-17 konstrukció személyében független szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító álláskereső fiatalnak rendelkeznie kell a GINOP 5.1.9-17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.

Mekkora a támogatás összege?

Minimum 2 M Ft, maximum 3 M Ft támogatás nyerhető el. A támogatás intenzitása 100%.

Tudja meg, hogy Ön mekkora esélyekkel indul a pályázaton! Kérjen most ingyenes pályázati előminősítést az alábbi űrlap kitöltésével!

településnév
pl: GINOP-1.3.6-17

GINOP-1.2.3-8-3-4-16 – Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

A pályázat célja:

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Kiknek szól?

Feldolgozóipari, vidéki székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások részére került kiírásra jelen pályázat, melynek során a nyertes pályázók részben vissza nem térítendő támogatás és részben kedvezményes hitel formájában tudják eszközbeszerzéseiket, termelési és egyéb kapacitásaik fejlesztését fedezni.

Mekkora a támogatás összege?

Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a kiíró jelen Felhívás keretében 5 millió Ft és 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 10 millió Ft, 145 millió Ft közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben (a továbbiakban: Kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig

A támogatás mértéke, összege

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft.
b) Az igényelhető kölcsön: minimum 10 000 000 Ft, maximum 145 000 000 Ft.

Kiknek ajánljuk?

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások részére:
a. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
b. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
c. amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
d. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

Tudja meg, hogy Ön mekkora esélyekkel indul a pályázaton! Kérjen most ingyenes pályázati előminősítést az alábbi űrlap kitöltésével!

településnév
pl: GINOP-1.3.6-17

 

GINOP-3.1.2-8-2-4-16 – Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

A pályázat célja:

a legfőbb szándék a hazai vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Cél továbbá az Infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, és nemzetközi piacokra való belépése.

Kiknek szól?

Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások részére szól a kiírás. A támogatás ösztönözni kívánja az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését.

Támogatható tevékenységek köre:

 • Piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele),
 • IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testre szabása, továbbfejlesztése, tesztelése,
  új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése,
 • nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel,
 • piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele),
 • tanácsadás igénybevétele, beleértve a szoftver és IT szolgáltatás lokalizációt (fordítás és honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztést (pl.: több nyelven elérhető),
  szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása,
 • külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége.

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam:

legfeljebb 24 hónap.

Mekkora a támogatás összege?

2 millió Ft – 40 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás.
2,5 millió Ft – 50 millió Ft közötti visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön.

Kamat:

1% / év

Tudja meg, hogy Ön mekkora esélyekkel indul a pályázaton! Kérjen most ingyenes pályázati előminősítést az alábbi űrlap kitöltésével!

településnév
pl: GINOP-1.3.6-17

GINOP-3.2.2-8-2-4-16 – Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

A pályázat célja:

a kiíró célja valamennyi gazdasági szektorban a hazai vállalkozások infokommunikációs megoldásokkal és szolgáltatásokkal való ellátottságának javítása, azon keresztül a működési hatékonyság és versenyképesség fokozása

Kiknek szól?

Hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

Mekkora a támogatás összege?

A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a kiíró jelen Felhívás keretében 1 millió Ft-24 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban valamint 1,25 millió Ft – 37,5 millió Ft közötti visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsönben (a továbbiakban: kölcsön) részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.
A konstrukció segítségével támogatott komplex üzleti IKT rendszerek, alkalmazások on-premise (vagy in house) típusú bevezetése (helyben telepített saját szoftver bevezetése célterület), illetve a felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások, szolgáltatások igénybevétele (felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület), melyeket saját erőből nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani, egyaránt hozzájárul a hazai kkv-k belső és külső vállalati működésének javulásához az informatikai beruházási költségek csökkentése és magasabb színvonalú IKT megoldások használata révén, ezáltal javítva a vállalkozás hatékonyságát, versenyképességét.

Kiknek ajánljuk?

Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek fióktelepei nyújthatnak be, amelyek:
a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
b) rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá

c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,

d) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak)

e) képesek teljesíteni a 3.4.1 és 3.3 fejezetekben, valamint a Felhívás 2. és / vagy 3. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket.
jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

c) szövetkezetek

Tudja meg, hogy Ön mekkora esélyekkel indul a pályázaton! Kérjen most ingyenes pályázati előminősítést az alábbi űrlap kitöltésével!

településnév
pl: GINOP-1.3.6-17

GINOP-4.1.1-8-4-4-16 – Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

A pályázat célja:

A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

Kiknek szól?

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások.

Mekkora a támogatás összege?

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
Az igényelhető kölcsön összege: min. 3 millió Ft, max. 50 millió Ft
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.

Kamat: 2% / év

Támogatható tevékenységek köre:

Projekt-előkészítési tevékenységek: Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése
Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:
1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése

3. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

 

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

1. Napkollektoros rendszer telepítése
2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
3. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából
4. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

Kiknek ajánljuk?

Azon vállalkozások számára, akik épületenergetikai fejlesztéseiket nemcsak saját forrásból, hanem elnyert támogatási összegek, fejlesztési források útján is kívánják finanszírozni.

Tudja meg, hogy Ön mekkora esélyekkel indul a pályázaton! Kérjen most ingyenes pályázati előminősítést az alábbi űrlap kitöltésével!

településnév
pl: GINOP-1.3.6-17

GINOP-5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására

A pályázat célja:

Gyakornokok foglalkoztatásának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzések, és infrastruktúrafejlesztések megvalósítása.

Kiknek szól?

Mikro-, kis-, és közepes vállalkozások.

Mekkora a támogatás összege?

Minimum 1,9 M Ft, maximum 30 M Ft támogatás nyerhető el. A támogatás intenzitása 100%.

Önállóan támogatható, kötelező tevékenységek:

Gyakornokok foglalkoztatása, aki
– 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor,
iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési  Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
– a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
– felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően,
– a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált.

Mentori tevékenység

A projekt megvalósítása során egy (legalább középfokú végzettségű) szakember foglalkoztatásának támogatása, aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.

Kiknek ajánljuk?

Mikro-, kis-, és közepes vállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, nem tartoznak az EVA hatálya alá, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Tudja meg, hogy Ön mekkora esélyekkel indul a pályázaton! Kérjen most ingyenes pályázati előminősítést az alábbi űrlap kitöltésével!

településnév
pl: GINOP-1.3.6-17

GINOP-5.3.2-16 – A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál!

 

A pályázat célja:

munka és a magánélet összehangolását lehetővé tévő rugalmas foglalkoztatás elterjesztése, a kisgyermeket nevelő nők foglalkoztatásának növelése, valamint a munkavállalók és munkáltatók alkalmazkodóképességének növelése érdekében.

Kiknek szól?

Mikro-, kis-, és közepes vállalkozások.

Mekkora a támogatás összege?

A felhívás feltételeinek megfelelő projektet minimum 3 100 000 forint maximum 15 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. a) munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkajogi, pénzügyi, szervezetfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési tanácsadás, a munkafolyamatok, munkakörök, munkaszervezés átalakítása, átszervezése, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, kultúraváltást támogató tevékenységek az alábbiak szerint:
 2. aa) szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása;
 3. ab) HR dokumentumok kialakítása, átalakítása;
 4. ac) HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez alátámasztottan indokolt IT fejlesztésekhez tanácsadás;
 5. ad) munka-magánélet összehangolását segítő és a rugalmas átszervezés feltételeként megjelenő egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás;
 6. b) munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó vezetői képzés, egyéni és csoportos coaching, valamint műhelymunkák;
 7. c) munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalói képzés, valamint műhelymunkák;
 8. d) munkahelyi mentor foglalkoztatása;
 9. e) kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása.

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az alábbi tevékenységek a felhívás 3.1.2.1 a) b) c) és d) pontjában részletezett tevékenységekkel együtt támogathatók:

 1. a) új munkavállalók foglalkoztatása (bérköltség támogatás minimum 3, maximum 6 hónapra);
 2. b) új munkavállalók esetében a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések;
 3. c) rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése:
 4. ca) távmunka, távelérés bevezetéséhez kapcsolódó beszerzés munkavállaló számára;
 5. cb) a távmunkában végzett tevékenység felügyeletének kialakítása: támogató alkalmazás, irodai szoftver beszerzése, munkaállomás kialakítása, belső vállalati információáramlás biztosítását támogató egyéb kis értékű eszköz beszerzése;
 6. c.c) új munkavállaló felvételéhez kapcsolódó munkaállomás kialakítása, munkaeszköz beszerzése;
 7. d) a rugalmas foglalkoztatás bevezetését támogató kisebb infrastrukturális és ingatlan beruházás, amely nem építési engedélyköteles vagy amennyiben építési engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor már jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkezik. A fejlesztés kizárólag a támogatás megvalósítását biztosító telephelyen történhet;
 8. e) a megváltozott munkaképességű új munkavállaló esetében:
 9. ea) új munkavállalók foglalkoztatása (minimum 3, maximum 6 hónapra);
 10. eb) új munkavállalók felvételéhez kapcsolódó, a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések;
 11. ec) megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése;
 12. ed) munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési engedélyköteles, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor jogerős építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás;
 13. ee) rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás.

 

Kiknek ajánljuk?

Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság);

 1. b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó)
 2. c) Kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég);
 3. d) szövetkezetek (12 – szövetkezet)

Tudja meg, hogy Ön mekkora esélyekkel indul a pályázaton! Kérjen most ingyenes pályázati előminősítést az alábbi űrlap kitöltésével!

településnév
pl: GINOP-1.3.6-17