« Vissza a pályázatokhoz

Új gyakornoki pályázat

EU-s pályázat 2019 nyarától

Típus: EU-s pályázat 2019 nyarától

Jelentkezési határidő: HAMAROSAN JÖN!

További információ:

Cél: a foglalkoztatás bővítése, a fiatalok munkahelyi tapasztalatának növelése, a hazai kkv-k támogatása

A cégek számára fokozottan érdekes lehet ez az új pályázat is, amely 2019. júliusában várható 10 milliárd forintos keretösszeggel. A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés.

A pályázat céljai: A szakképzésben jelenlévő fiatalok számának növelése és a duális képzés támogatása irányába tett legjelentősebb intézkedések közé tartozik a nappali rendszerű szakképzésbe való bekapcsolódás felső életkori határának 25 évre történő emelése, 2 szakképesítés megszerzésének állami támogatása, a hiány-szakképesítések körének szélesítése, a gazdasági kamarai garanciavállalás bevezetése, a szakképzési hozzájárulás átalakítása. Emellett szükséges a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése is, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését, ösztönözve a vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására. Gyakornokként a fiatalok valós munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik. 

A program legfontosabb célja a fentiekkel összhangban a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban4 vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. 
A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának emelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység biztosítására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is

 

Kérjen ajánlatot vagy további információt (címzett: Napitender.hu)