« Vissza a pályázatokhoz

GINOP-5.2.4-16 – Gyakornoki program támogatása (országos, kivéve Bp- és Pest megye, utóbbiak kizárva)

Eu-s pályázat

Típus: Eu-s pályázat

Jelentkezési határidő: 2018.07.31

További információ:

Támogatás megnevezése        GINOP-5.2.4-16 – Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Támogatás célja          25 év alatti, szakképesítést szerzett fiatalok munkaerő-piaci integrációjának ösztönzése gyakornoki foglalkoztatás és a munkafeltételek kialakításának támogatásával

Támogatás formája     vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja         egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

Forrás összege            30 000 000 000

Beadás kezdete          2016.08.01.

Beadási határidő        2018.07.31.

Kedvezményezettek köre      a) A kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek aa) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és ab) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és ad) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy ae) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja. b) Jogi forma szerint ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113

Támogatási feltételek Felhívás szerint

Támogatási minimum összege           2 300 000

Támogatási maximum összege          30 000 000

Kérjen ajánlatot vagy további információt (címzett: Napitender.hu)