« Vissza a pályázatokhoz

GINOP-4.1.3-19 Napelemes pályázat cégeknek

EU-s pályázat

Típus: EU-s pályázat

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 30.

További információ:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óráig lehetséges.

Elindult a napelemes pályázat –  vállalkozások figyelem!

GINOP-4.1.3-19 pályázat: Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

A napelemek telepítése pályázat célja: kiskapacitású, saját villamosenergia-fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

Az elnyerhető támogatás mértéke:  1,5 millió Ft és 3 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a lehet, azonban a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kWp értéket

A támogatást igénylő a GINOP-4.1.3-19 jelű Felhívásra telephelyenként nyújthat be pályázatot, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat. Ugyanazon megvalósítási helyszínre, azaz telephelyre egy támogatási kérelem nyújtható be.

 Kik pályázhatnak?

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
b) amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 12 hónapban minimum 1 fő volt; és
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
Cégforma szerint a napelemes pályázat tekintetében a pályázói kör:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
Egyéni vállalkozó nem nyújthat be pályázatot!
A rendelkezésre álló forrás:
A napelemes pályázat meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5 000-10 000 db.

Kérjen ajánlatot vagy további információt (címzett: Napitender.hu)