napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások számára az informatikai beruházási kiadások, illetve a teljes bekerülési és üzemeltetési költségek csökkentését lehetővé tevő, az internetalapú szolgáltatásokra, intelligens kliensek és eszközök használatára épülő üzleti cloud computing megoldások hazai piaci fejlesztését támogatja.
A konstrukció a magyar IT alkalmazás szolgáltatók azon szegmenseit célozza elsősorban, amelyek felhőalapú megoldásaikkal olyan ágazatokat kívánnak kiszolgálni, amelyekben jelenleg informatikai ellátottság tekintetében hiány mutatkozik, de nemzetgazdaságilag fontos szektorok. Ilyen kiemelt ágazatnak minősülnek:  mezőgazdaság, élelmiszeripar (TEÁOR’08 A 01-03; C 10-11)  járműipar (TEÁOR’08 C 29-30)  építőipar (TEÁOR’08 F 41-43)  turisztika (TEÁOR’08 I 55-56).
A támogatás célja olyan felhőszolgáltató központok létrehozásának támogatása, amelyek professzionális informatikai  infrastruktúrát (Infrastucture as a Service, IaaS) és/vagy  platformokat (Platform as a Service, PaaS) és/vagy  alkalmazásokat (Software as a Service, SaaS)
mint szolgáltatást nyújtanak mikro-, kis- és középvállalkozások számára

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 8-tól lesz lehetőség, az első értékelési határnap 2017. március 30.

A támogatási kérelmet olyan gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok fióktelepei nyújthatnak be, amelyek:
a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek
b) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá
c) árbevételének legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista lentebb) származott a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó két lezárt, teljes üzleti év összesített adatait vizsgálva,
d) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt,
e) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek, és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak.
f) amelyek képesek teljesíteni a 3.4. fejezetekben, valamint a Felhívás 2. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket
g) az infokommunikációs szolgáltatásokból származó árbevétele a legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján összesítve meghaladja a 100 millió Ft-ot.

 

Támogatási igény csak a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye) területén kívül megvalósuló fejlesztésekre nyújtható be.

A vissza nem térítendő támogatás összege minimum 17,5 millió Ft, maximum 175 millió Ft lehet. A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 35%-a lehet.

A kölcsön összege: minimum 20 millió Ft, maximum 300 millió Ft lehet. A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségén belül maximum 75%-a lehet. A 25% önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.

 

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás