« Vissza a pályázatokhoz

GINOP-1.2.5-15 – Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

Uniós pályázat

Típus: Uniós pályázat

Jelentkezési határidő: Folyamatosan a keretösszeg erejéig

További információ:

Pályázati kód GINOP-1.2.5-15
Támogatás megnevezése GINOP-1.2.5-15 – Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 6.000.000.000
Beadás kezdete 2016.02.29.
Beadási határidő 2018.02.28.

 

Támogatás célja A Felhívás célcsoportjába azon logisztikai vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként a már meglévő üzleti infrastrukturális kapacitásaikat továbbfejlesztik, ezáltal növelve logisztikai szolgáltatásainak minőségét és nyújtott szolgáltatások körét. Az ilyen fejlesztések közvetlen hatást gyakorolnak a kkv-kat kiszolgáló beszállítói és áru-elosztási hálózatok szolgáltatási minőségére, ezen keresztül versenyképességükre.
Kedvezményezettek köre 1. mikro-, kis-, és középvállalkozások 2. nagyvállalkozások
Támogatási feltételek a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és papír alapú példánya nem hibás vagy nem hiányzik, b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint, c) a támogatási kérelemben tervezett fejlesztés az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható. d) a támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylő a felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal kitöltötte
Támogatás mértéke 50%
Támogatási minimum összege (Ft) 25.000.000
Támogatási maximum összege (Ft) 100.000.000
Támogatott projektek száma (minimum – maximum) 50 – 90

Kérjen ajánlatot vagy további információt (címzett: Napitender.hu)