napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

Pályázat címe: Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Kérje INGYENES ELŐMINŐSÍTÉSÜNKET MÉG MA!

A felhívás kódszáma: GINOP-1.2.14-20

A támogatás mértéke: 5 millió Ft – 150 millió Ft közötti visszatérítendő támogatás

A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

Az előleg 100%-ban lehívható!

Milyen esélyekkel lehet pályázni?

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-350 db.

Mire lehet költeni a támogatást?

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve
az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését,
folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia
alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

a) Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak
beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át
érheti el).
b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt
telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb
50%-át érheti el).
c) Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át
érheti el)
d) Iparjogvédelmi tanácsadás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
e) Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás előre rögzített szolgáltatói
listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett
szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. s) pontjában részletezett szolgáltatások (a projekt
elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
f) Bérköltség-támogatás igénybevétele
g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele
tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének
legfeljebb 15%-át érheti el).
h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

Kik pályázhatnak?

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások11

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt,
teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1 fő volt;
c) amelyek a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő
tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre
irányul;
d) amelyek esetében az 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás összege a támogatási kérelem
benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által
jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 2.500.000 Ft volt;
e) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;
f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye,
telephelye vagy fióktelepe lehet.

…………….

Mit ajánlunk mi?

 ingyenes előzetes, emailes és telefonos konzultációt (előminősítést) az érdeklődőknek!
 a minőségi pályázatírás lehetőségét! Teljes körű adminisztrációt a pályázati felületen! A későbbi projektmenedzsment lehetőségét, a pályázati elszámolás benyújtását!
ESÉLYNÖVELŐ SZOLGÁLTATÁS! Megfelelő időben történő felkészülést nyújtunk, így már korán, a kezdeti pályázati szakaszban beadhatjuk pályázatát!
Ellenőrizhető, minőségi pályázatírási referenciákat!

————

Kérjen most ingyenes előminősítést és teljes körű tájékoztatást!

A pályázati előminősítés teljesen díjmentes, megrendelési kötelezettséggel nem jár.

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás