Általános Szerződési Feltételek

4Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Napitender.hu weboldalnak, akkor figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az általunk biztosított Szolgáltatást kizárólag a honlapon (www.napitender.hu) már regisztrált felhasználók vehetik igénybe. Mielőtt regisztrálna, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződési feltételeket, mivel azok a közöttünk (Megrendelő és Megbízott között) létrejövő szerződéses megállapodás alapját képezik.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A Cserjési András egyéni vállalkozó (a Napitender.hu weboldal üzemeltetője) és a Megrendelő között megkötött Szerződés értelmében a Megrendelő határozottan kijelenti, hogy a Szerződés megkötése előtt megismerte a Szerződés összes feltételét,- ezen belül az alábbiakban részletezett és ismertetett és a Szerződés elválaszthatatlan részét képező ÁSZF-et és az Árlistát. Az oldalon nyújtott szolgáltatások használásával a felek feltétel nélkül elfogadják ezen szerződéses felhasználási feltételeket.

I. Alapvető szerződéses fogalmak meghatározása

I.1. A www.napitender.hu oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll és a Cserjési András egyéni vállalkozás tulajdona. A www.napitender.hu szolgáltatásával összefüggésben nyújtott szolgáltatások a szerzői jog védelmének hatálya alá esnek és a szolgáltatásával összefüggő szolgáltatások olyan védelmet élveznek, mely terjedelmében megfelelnek a szerzői jogi védelemnek bármilyen kétségbevonás esetén is.
A Cserjési András egyéni vállalkozás (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Kertész utca 3.) a webhez (internethez) kapcsolódó és egyéb az online szolgáltatással összefüggő feladatok teljesítését végezi. (a továbbiakban, mint „Megbízott“).

I.2. A Napitender.hu szolgáltatás olyan a „Megbízott” által nyújtott szolgáltatás, amely weben (online úton, interneten) keresztül nyújtott, valamint az azzal összefüggésben álló szolgáltatásokat és teljesítéseket (a továbbiakban, mint „Napitender.hu szolgáltatás”) foglalja magába.

I.3. A megrendelő a természetes személy vagy a jogi személy vagy a személyes joga alapján jogképes szervezet, amely a Megbízottal Szerződést kötött.(a továbbiakban, mint „Megrendelő“).

I.4. A Napitender.hu szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés: a Megbízott és Megrendelő által, az „ÁSZF“-ben ismertetett módon megkötött szerződés, amelynek elválaszthatatlan részét képezi az ÁSZF, valamint a Napitender.hu szolgáltatásainak az árlistája (a továbbiakban, mint „Szerződés“). A Szerződéssel a Megbízott kötelezettséget vállal a Megrendelő felé nyújtott Napitender-.hu szolgáltatás elvégzésére, míg Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ÁSZF-ben ismertetett feltételekkel a Megbízottnak megfizeti az említett szolgáltatás igénybevételéért járó díjat.

I.5. Megrendelő megrendelése a Közbeszerzés – Figyelés szolgáltatás tekintetében – elektronikus formában, e-mail értesítésként elküldve vagy faxon – ajánlat a Megbízottnak a Szerződés megkötésére (a továbbiakban: „Megrendelés“). A Megrendelés elküldése előtt Megrendelő ismertetőt kap a Szerződés összes feltételeiről, különösen az ÁSZF-ről és a Napitender.hu szolgáltatás árlistájáról.

I.6. A weboldal használatához felhasználónév és jelszó szükséges. Az azonosító (felhasználói név, email-cím) és a jelszó a Megrendelő azonosító adatai, amelyek lehetővé teszik Megrendelő hozzáférését a Napitender.hu szolgáltatás információs adatbázisához (a továbbiakban, mint „azonosító és jelszó“).

I.7. A Szolgáltatás a regisztrált felhasználók számára bizonyos szolgáltatások tekintetében ingyenesen, míg meghatározott szolgáltatások kizárólag előfizetéssel rendelkező regisztrált felhasználók számára, visszterhesen érhetők el.

I.8. Az oldalon található közbeszerzési pályázatok megfigyelése szolgáltatáshoz való hozzáférés előfizetés alapján történik. Az előfizetési csomagok, az ár és az előfizetőknek kínált lehetőségek a napitender.hu/arak/ oldalon találhatóak, részleteikben megismerhetőek.

I.9. A Napitender.hu oldalon lehetőségük van kipróbálni 30napig próbaidőszakos közbeszerzés-figyelés szolgáltatásunkat, amely nem von maga után semmilyen pénzügyi kötelezettséget. A 30. nap elteltével az online közbeszerzés figyelő szolgáltatás próbaidőszakát nem kell lemondania, azt automatikusan lezárjuk.

II. A Szerződéskötés feltételei

II.1. A Megbízott és Megrendelő között a Szerződés megkötésére a Megbízott részéről a Megrendelés elfogadásával kerül sor.

II.2. Megrendelő megrendelése elfogadottnak tekintendő a Megrendelés alapján a Napitender.hu szolgáltatás első napjával.

II.3. A közbeszerzés-figyelés szolgáltatás tekintetében az előfizetési időszak Megrendelő választása alapján lehet 1,2 vagy 3 hónapos, féléves (6 hónap) vagy éves (12 hónap) időszak. Rendeléstől számított 24 órán belül a Napitender.hu munkatársai aktív státuszúvá teszik Megrendelő felhasználói fiókját. Megbízott teljesítése Megrendelő felé innentől számítva lehet – az adott előfizetési időszak választás alapján 1,2 vagy 3 hónapos, féléves (6 hónap) vagy éves (12 hónap) teljesítési időszakot magában foglaló teljesítés.

II.4. Megrendelő kizárólag a saját (vállalkozási) szükségleteire jogosult igénybe venni a napitender.hu weboldal szolgáltatásait és a vele összefüggő szolgáltatásokat (munkaanyagok, és bármely adat az adatbázisokból, amelyeket rendelkezésére bocsátanak). Megrendelő nem teheti hozzáférhetővé idegen fél számára a napitender.hu szolgáltatást és a vele összefüggő szolgáltatásokat. Nem megengedett a napitender.hu szolgáltatás, a bennük foglalt adatok teljes egészében vagy részben történő közzététele vagy továbbítása, különösen sokszorosítással, terjesztéssel, valamint térítés ellenében vagy ingyenesen idegen félnek használat céljából történő átengedése.

II.5. A Cserjési András egyéni vállalkozás nem vállal felelősséget a weboldalak tartalmáért, pontosságáért, teljességéért, vagy hiba miatt, amely előfordulhat az előfizetési adatok tartalma és a megjelent hivatalos kiadványok tartalma között. (Pl. már meglévő hibák az információs forrásokban: a média, Hivatalos Közlöny, weboldalak, egyéb kiadványok, stb.) A weboldalakon található információk nem nyújtanak megfelelő alapot befektetésekhez, pénzügyi vagy egyéb döntésekhez.
A Cserjési András egyéni vállalkozás nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

II.6. A Cserjési András egyéni vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy az oldal feltételein bármikor változtasson, weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse.

II.7. A Cserjési András egyéni vállalkozás jogában áll előzetes figyelmeztetés nélkül a szükséges időtartamra megszakítani vagy korlátozni a Napitender.hu szolgáltatását az alábbi okok esetén:
– Súlyos szervezési, műszaki vagy üzemeltetési okok miatt. pl. kapacitáshiány, karbantartás, javítások miatt,
– Vis Major, mint pl. balesetek, természeti csapások miatt;
– elektromos áramkimaradás, krízishelyzetek, járványok, az állam védelmi készültsége, sztrájk és hasonló okok miatt, amelyek a felelősséget kizáró körülmények a MK hatályos jogi előírásai alapján;
– a Magyar Köztársaság illetékes állami szervének döntése alapján.

II.8. A Cserjési András egyéni vállalkozás a megrendelő előzetes értesítése nélkül jogosult megszakítani vagy korlátozni a Napitender.hu szolgáltatásának nyújtását az alábbi okok esetén:
– visszaélés esetén, annak elhárításáig vagy a műszaki intézkedések elvégzéséig, amelyek megakadályozzák a visszaélést,
– a Szerződés Megrendelő részéről történő megsértése esetén
– az Előleg befizetésének vagy az egyéb szolgáltatások kifizetésének elmulasztása esetén.

III. Díj és díjfizetés

III.1. A napitender.hu/arak/ weboldalon található árlista a Megbízott szolgáltatásainak aktuális árait tartalmazza, mely magába foglalja a Napitender.hu Szerződés alapján nyújtott, Közbeszerzés – Figyelés és ezen szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat, és a szerződés elválaszthatatlan részét képezi (a továbbiakban, mint „Árlista“).
A Cserjési András egyéni vállalkozás bármikor, értesítés nélkül megváltoztathatja az előfizetések árait, mely változtatások a www.napitender.hu/Árak weblapon való megjelenés dátumától érvényesek.

III.2. A Napitender.hu oldalon lehetőségük van kipróbálni 30 napig próbaidőszakos szolgáltatásunkat, amely nem von maga után semmilyen pénzügyi kötelezettséget. A 30. nap elteltével az online közbeszerzés figyelő szolgáltatás próbaidőszakát nem kell lemondania, azt automatikusan lezárjuk.

III.3. A Szolgáltatás egy része csak díj fizetése ellenében, úgynevezett Előfizetéssel rendelkező Tagok számára vehető igénybe (Közbeszerzés – Figyelés Szolgáltatások).

III.4. Tájékoztató a bankkártyás fizetésről elérhető az alábbi linkre kattintva:
http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf. A tévedésből hibásan feltüntetett díjakért felelősséget nem vállalunk.

III.5. Megrendelő a visszterhes szolgáltatások igénybevételéhez köteles megfizetni a Megállapodás alapján járó teljes díjat a Weboldalon található fizetési módozatok valamelyikén.

III.6. Nem jár pénz-visszatérítés a Szolgáltatás olyan üzemszüneteire vagy elérhetetlenségeire, amelyek nem nekünk felróható technikai problémákra vezethetők vissza.

IV. Szerződésmódosítás

IV.1. Megbízott Fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződéses Feltételek dokumentumban felsorolt, a Napitender.hu weboldalhoz kapcsolódó, különös tekintettel a közbeszerzés-figyelés szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételeket bármikor megváltoztassa. Jelen szerződési feltételek módosítása esetén, a frissített feltételeket a változást követően haladéktalanul közzétesszük a Weboldal Szerződési Feltételek-et tartalmazó weblapján és ezzel egyidejűleg erről Előfizetőinket e-mailben vagy a weboldalon közzétett felhívással értesítjük.

IV.2. Azáltal, hogy Megrendelő a módosított szerződési feltételeknek a Weboldalon való közzétételét követően a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, elfogadja a módosított feltételeket és a módosított Megállapodás rá nézve kötelező érvényű lesz. Amennyiben a módosított szerződési feltételekkel nem ért egyet, jelen Megállapodást bármikor felmondhatja.
A Napitender.hu oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Cserjési András egyéni vállalkozó által üzemeltetett Napitender.hu szolgáltatás általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.