napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: Bajai Szent Rókus Kórház Postai cím: Rókus u. 10. Város: Baja Postai irányítószám: 6500 Ország: Magyarország I.2) Kommunikáció Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: pap.laszlo@s-g.hu II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződés típusa o Építési beruházás o Árubeszerzés X Szolgáltatásmegrendelés II.1.2) A szerződés tárgya: Ajánlatkérő telephelyén különféle veszélyes hulladékok begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása, az ehhez szükséges gyűjtőedényzet biztosításával II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje Időtartam hónapban: [24] vagy napban: [ ] vagy a teljesítés határideje: (éééé/hh/nn) II.1.4) A teljesítés helye: 6500 Baja, Rókus u. 10. III. szakasz: Jogi információ III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk2 □ A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje Dátum: 2016/03/07 Helyi idő: 16:00 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. VI.1.2) További információk:2 VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2016/02/25 1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás