napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

Az ágazati képzésfejlesztési szövetségek olyan nemzetközi projektek, amelyek vagy azonosítják, vagy a meglévő és új készségekre építenek egyes gazdasági ágazatokban, és/vagy lefordítják ezeket az igényekre válaszoló szakmai tantervekre. Centralizált pályázattípus.

ÁGAZATI KÉPZÉSFEJLESZTÉSI SZÖVETSÉGEK

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A részletes szabályokat az Erasmus+ programútmutató, ill. az ahhoz kapcsolódó mellékletek tartalmazzák. Minden esetben a programútmutató angol nyelvű változata tekintendő hitelesnek.

 

1. A pályázattípus célja

A ágazati képzésfejlesztési szövetségek célja, hogy azonosítsák az ágazatspecifikus munkaerő-piaci igényeket és egy vagy több foglalkozási profil által támasztott új készségeket, és/vagy javítsák a szakmai alap- és továbbképzési rendszerek válaszadó képességét az ágazat specifikus munkaerő-piaci szükségleteire, és ezáltal kezeljék a készségek hiányát.

Ágazati képzésfejlesztési szövetségek nyitottak minden gazdasági ágazat felé, amelyek megfelelnek az Európai Unió az Eurostat NACE – statisztikai osztályozása szerinti gazdasági tevékenységeknek.

E célok a következő célkitűzésekre irányuló tevékenységek által valósíthatók meg:

A projektek a célok elérése érdekében az alábbi „LOT” megnevezésű programcsomagokra pályázhatnak (egy pályázó szervezet nem pályázhat mindkét lehetőségre egyidejűleg):

LOT1 (1. programcsomag): ágazati képzésfejlesztési szövetségek a készségek iránti igények azonosítására ágazati szinten működnek annak érdekében, hogy világos és részletes tényeket szolgáltassanak arra, hogy milyen igények és hiányosságok vannak. Ez lehetővé teszi a hiányok kielégítésére irányuló képzések nyújtását akár szakképzési alapon (LOT2), akár más oktatás és képzés részeként.

LOT2 (2. programcsomag): ágazati képzésfejlesztési szövetségek a szakképzés tervezésére és megvalósítására arra irányulnak, hogy közös képzési tartalmat, oktatási és képzési módszereket dolgozzanak ki egy vagy több kapcsolódó szakmai ágazatban. Különös hangsúlyt kell fektetni a munka-alapú tanulásra, melyben a tanulók elsajátítják a munkaerőpiac által igényelt készségeket. LOT2 (2. programcsomag) szerinti ágazati képzésfejlesztési szövetségek kötelesek alkalmazni az olyan uniós szintű eszközöket, mint az EKKR, ECVET, EQAVET.

Általános szabályként elmondható, hogy az ágazati képzésfejlesztési szövetségek célja a programországokban működő intézmények közötti együttműködés biztosítása. Partnerként (nem pályázóként) partnerországok intézményei is részt vehetnek az ágazati képzésfejlesztési szövetségben, ha részvételük jelentős hozzáadott értéket képvisel a projekt szempontjából.

 

2. A támogatható tevékenységek

Az ágazati képzésfejlesztési szövetségek olyan egymással összefüggő koherens és átfogó tevékenységcsoportokat hajtanak végre, amelyek rugalmasak és alkalmazkodnak a különböző, jelen és jövőbeli munkaerő-piaci igényekhez, például:

LOT1: ágazati képzésfejlesztési szövetségek a készségek iránti igények azonosítására

LOT2: ágazati képzésfejlesztési szövetségek a szakképzés tervezésére és megvalósítására

Európai szakképzési alaptanterv tervezése:

Európai szakképzési alaptanterv megvalósítása:

 

3. A pályázásra jogosultak köre

A programban részt vevő programországokban székhellyel rendelkező bármely intézmény pályázhat. Ez az intézmény pályázik az adott projektben érintett összes részt vevő intézmény nevében.

 

4. Mely intézmények részvétele támogatható?

LOT1: ágazati képzésfejlesztési szövetségek a készségek iránti igények azonosítására

A következő szervezetek vehetnek részt a LOT1 szövetségekben: bármely olyan állami vagy magánintézmények, amelyek székhellyel rendelkeznek a programországokban vagy partnerországokban (lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” szakaszát):

Egy intézmény – pályázóként – csak egy pályázatban vehet részt ebben a LOT-ban. Ha egy intézmény pályázóként két vagy több pályázatban és két LOT-ban vesz részt, akkor az összes érintett pályázat nem támogathatónak fog minősülni.

LOT2: ágazati képzésfejlesztési szövetségek a szakképzés tervezésére és megvalósítására

A következő szervezetek és szervezet csoportok vehetnek részt a LOT2 szövetségekben: bármely programországokban vagy partnerországokban a székhellyel rendelkező állami vagy magánintézmények (lásd a pályázati útmutató A. részének „Támogatható országok” szakaszát).

Egy intézmény – pályázóként– csak egy pályázatban vehet részt ebben a LOT-ban. Ha egy intézmény pályázóként két vagy több pályázatban és két LOT-ban vesz részt, akkor az összes érintett pályázat nem támogathatónak fog minősülni.

A résztvevő intézményekre vonatkozó további feltételek:

A LOT1 és LOT2 programcsomagokban való részvétel további részletes szabályaira vontakozó részletek az Erasmus+ programútmutatóban találhatók. 

 

5. A projektek futamideje

LOT1: ágazati képzésfejlesztési szövetségek a készségek iránti igények azonosítására

A projektek időtartama 2 vagy 3 év. A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot.

Kivételes esetben az ágazati képzésfejlesztési szövetség a kedvezményezett kérésére és a Végrehajtó Ügynökség beleegyezésével legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik.

LOT2: ágazati képzésfejlesztési szövetségek a szakképzés tervezésére és megvalósítására

A projektek időtartama 3 év. Kivételes esetben a szakképzés-fejlesztési szövetség a kedvezményezett kérésére és a Végrehajtó Ügynökség beleegyezésével legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható. Ebben az esetben a támogatás teljes összege nem változik.

 

6. A támogatás mértéke

A maximális uniós hozzájárulás:

LOT1: ágazati képzésfejlesztési szövetségek a készségek iránti igények azonosítására: 500 000 EUR

LOT2: ágazati képzésfejlesztési szövetségek a szakképzés tervezésére és megvalósítására: 1 400 000 EUR

 

7. A pályázás menete

Az Ágazati képzésfejlesztési szövetségek pályázattípus centralizált, a pályázatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) kell benyújtani.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. február 25. 12:00 (CET) 

 

8. Linkek, pályázati dokumentumok

 

9. Elérhetőségek

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás