Adatvédelmi nyilatkozat

A Napitender.hu szolgáltatásainak üzemeltetése során kiemelt jelentőséget tulajdonít felhasználói személyes adatainak védelmére. Cégünk elhivatott felhasználói és partnerei személyes adatainak védelme biztosítása terén.

A Napitender.hu. adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így kiemelten az alábbiakkal:

  • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény
  • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

A Napitender.hu a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és eleget tesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési feltételnek, mely az adatok biztonságát garantálja.

A regisztráció, illetve a Napitender.hu szolgáltatásainak igénybevétele során megadott adatokat – eltérő rendelkezés hiányában – Adatkezelő semmilyen, az Igénybevevő által engedélyezettől eltérő célra nem használja fel.

A regisztrált felhasználók által megadott információkat kizárólag a szolgáltatás fejlesztésére használjuk fel.

Közreműködőnek kizárólag a megrendelés teljesítése – így különösen bankkártyás fizetés – érdekében vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kerülhetnek személyes adatok továbbításra. Adatkezelő ugyanakkor ezen adattovábbítások során mindent megtesz annak érdekében, hogy az Igénybevevő személyes adataival visszaélés ne történhessen.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

További jogszabályok, melyekre az adatkezelés során ügyfeleink védelmében tekintettel vagyunk:

  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.)
  • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Amennyiben a Napitender.hu személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységével összefüggésben további kérdése van, kérjük, keressen fel minket a következő elérhetőségünkön:

cserjesi.andras@napitender.hu