napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt. A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre. I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név: KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Postai cím: Város: Szolnok Postai irányítószám: 5000 Ország: HU I.2) Kommunikáció Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
Az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők érdeklődésüket az OKFON ZRt. részére vagy postai vagy közvetlen kézbesítés útján a 1139 Budapest, Gömb utca 33. I. emelet, vagy telefaxon a +36 1 412-2469 számra vagy szkennelve emailen a budai.zoltan@okfon.hu e-mail címre juttathatják el. Az érdeklődést jelző levélben meg kell adni a gazdasági szereplő nevét, címét, telefon és telefax számát, e-mail címét, valamint a kapcsolattartó nevét, illetve azt is fel kell tűntetni melyik közbeszerzési eljárás iránt érdeklődnek. II. szakasz: Tárgy II.1) Meghatározás II.1.1) A szerződés típusa o Építési beruházás o Árubeszerzés x Szolgáltatás megrendelés II.1.2) A szerződés tárgya: Ajánlatkérő Salgótarján, Rákóczi út 137-139. sz. alatti (4099 hrsz.-ú) telephelyét érintő környezetvédelmi kármentesítési munkák elvégzése. II.1.3) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: vagy a teljesítés határideje: 2020. február 28.
II.1.4) A teljesítés helye: Salgótarján, Rákóczi út 137-139.
III. szakasz: Jogi információ III.1) Részvételi feltételek III.1.1) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk □ A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott IV. szakasz: Eljárás IV.1) Adminisztratív információk IV.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje Dátum: 2016/04/15…….Helyi idő: 8:00 VI. szakasz: Kiegészítő információk VI.1) További információk: VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a IV.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék. VI.1.2) További információk:2 VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: (éééé/hh/nn/)
1 szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás