napitender.hu
+36 20 462 14 10

vagy +36 20 378 4359

Ügyfélszolgálat: 9:00-17:00-ig

 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
A következő helyett
Dátum: 2015/11/17 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2015/11/25 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
A következő helyett
Dátum: 2015/11/17 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2015/11/25 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00

 

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
A következő helyett
Dátum: 2015/11/17 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2015/11/25 (év/hó/nap)
Időpont: 10 : 00
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):

Ajánlatkérő az Ajánlatkérési dokumentáció 5. oldalán szereplő „Az ajánlatok beadásának határideje – ajánlattételi határidő” pontot a Felhívás IV.3.4) „Ajánlattételi vagy részvételi határidő” pontjának megfelelően kiegészítette. Az ajánlattételi határidő: 2015. november 25. 10:00 óra
Ajánlatkérő az Ajánlatkérési dokumentáció 7. oldalán szereplő „Az ajánlatok bontása” pontban a bontás helyszíne a Felhívás IV.3.8) pontjának megfelelően:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala
Közbeszerzési Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 23. VI. emeleti tárgyaló
Ajánlatkérő az Ajánlatkérési dokumentáció 7-8. oldalán szereplő „Az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki” pontból a Kbt. 57. §-ra történő hivatkozásokat törölte.
Ajánlatkérő a szerződéstervezet 8.3. pontjában hivatkozott „a 8.3. pontban meghatározott akciós ár és a…” részt a következőképpen módosította: „a 8.6. pontban meghatározott akciós ár és a…”.
Ajánlatkérő a szerződéstervezet 8.6. pontjában hivatkozott „8.1. pontban szereplő kedvezménnyel…” részt a következőképpen módosította: „8.3. pontban szereplő kedvezménnyel…”
Ajánlatkérő az Ajánlatkérési dokumentáció „C/1.” jelű „Nyilatkozat a Kbt. 56. § szerinti kizáró okokról ajánlattevőre/részvételre jelentkezőre vonatkozóan” mellékletet, a „C/3.” jelű „A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § szerinti nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat a Kbt. 56. § szerinti kizáró okokról az alvállalkozó(k)ra és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)re vonatkozóan” mellékletet, valamint a “C/4.” jelű “A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§ szerinti Nyilatkozat a Kbt. 56. § szerinti kizáró okokról az ajánlatban/jelentkezésben megjelölt alvállalkozó(k)ra és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)re vonatkozóan” jelű mellékleteket a Felhívás III.2.1) „Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is” pontjával összhangban módosította. A C/1., C/2. és a C/4. mellékletekből a Kbt. 57. §-ra történő utalás törlésre került.

Kérjen ajánlatot vagy további információt

Hívás