« Vissza a pályázatokhoz

GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

EU-pályázat

Típus: EU-pályázat

Jelentkezési határidő: folyamatos

További információ:

A pályázat benyújtása már lehetséges.

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, ezzel szoros összefüggésben a munkaalapú társadalom létrehozásához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez.

A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a Kormány a projektre megítélt 5 millióFt és 40 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezére álló forrás erejég.

A támogatási előeggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő maximum 20 millió Ft összegű előeget biztosít.

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-2000 db.

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

c) Információs technológia-fejlesztés.

d) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés

A c) pontban meghatározott információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver beszerzés és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.

Kérjen ajánlatot vagy további információt (címzett: Napitender.hu)